ทานตะวัน

 สิงโต นำโชค  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ทานตะวัน สิงโต นำโชค ทะนัดรัมย์
เนื้อร้อง: เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ทำนอง: ธนิศ ศรีกลิ่นดี

F# B | F# D#m |G#m | F# C# |

ตะวันส่องใสF# แดดฉายลงมBา..ทาบทาทิวF#ทุ่ง   D#mแผ่วลมผ่านโรG#mย เหมือนโปรยกลิ่นปรุC#ดอกฟางหอมF#ลอย    F#7ดอกหญ้าดาBว..วับวาวทางเกลื่A#mอนเหมือนดังหยาG#mดพลอย  C#แตะนิด ต้องน้อF#ราวมณีร่วงพG#mรู พลัดพรายลงดิC#

จะอยู่แดนไหF#น สุดฟ้าแสนBไกล คะนึงถึงF#ถิ่น   D#mด้าวแดนแผ่นดิG#mน..ที่เราจากมC#า..เนิ่นนานแสนF#นาน    F#7ดอกหญ้างาBม งดงามดังก่อA#mน หรือรอนร่วงG#m C#รานแดดร้อนดินแล้F#ลมระงมแผ้วพาC#น บ้านนาป่าF#เขา

ทุ่มกาย ทุ่มใF#เข้าโหมแรงไฟB หัวใจแรงเF# D#mร่ายิ่งสร้าง ยิ่งทำG#m ระกําหนักเบC#า ดิ้นรนหนF#ทาง  F#7เจ้ามิ่งขวัBญ ยิ่งวันยิ่งเดืA#mอน ยิ่งเลือนยิ่งG#m C#รางทอดทิ้งทุ่งร้าF#วันและวันผ่านเลืG#mอน เหมือนเดินทางไกC#

ตะวันส่องแสF#ง..สาดแสงลงมBา..ทาบทาทางF#ใหม่    D#mร่วมจิต ร่วมใG#mก้าวไปก้าวไปC# ฝ่าภัยร้อยF#พัน   F#7มิ่งขวัญเอ๋Bย หัวใจเรามั่F#น..เหมือนทานตะG#m C#วันเฉิดแสงแรงฝัF#น..ราวระวีตะวัC#น..สีทองผ่องF#ใส

เฉิดแสงแรงฝัF#น..ราวระวีตะวัC#น..สีทองผ่องF#ใส

F# B | F# D#m | G#m C# | F# B | F# |คอร์ดเพลง ทานตะวัน สิงโต นำโชค ทะนัดรัมย์

เนื้อเพลง ทานตะวัน สิงโต นำโชค ทะนัดรัมย์ ตะวันส่องใส แดดฉายลงมา ทาบทาทิวทุ่ง แผ่วลมผ่านโรย เหมือนโปรยกลิ่นปรุง ดอกฟางหอมลอย ดอกหญ้าดาว วับวาวทางเกลื่อน เหมือนดังหยาดพลอย แตะนิด ต้องน้อย ราวมณีร่วงพรู พลัดพรายลงดิน จะอยู่แดนไหน สุดฟ้าแสนไกล คะนึงถึงถิ่น ด้าวแดนแผ่นดิน ที่เราจากมา เนิ่นนานแสนนาน ดอกหญ้างาม งดงามดังก่อน หรือรอนร่วงราน แดดร้อนดินแล้ง ลมระงมแผ้วพาน บ้านนาป่าเขา ทุ่มกาย ทุ่มใจ เข้าโหมแรงไฟ หัวใจแรงเร่า ยิ่งสร้าง ยิ่งทำ ระกําหนักเบา ดิ้นรนหนทาง เจ้ามิ่งขวัญ ยิ่งวันยิ่งเดือน ยิ่งเลือนยิ่งราง ทอดทิ้งทุ่งร้าง วันและวันผ่านเลือน เหมือนเดินทางไกล ตะวันส่องแสง สาดแสงลงมา ทาบทาทางใหม่ ร่วมจิต ร่วมใจ ก้าวไปก้าวไป ฝ่าภัยร้อยพัน มิ่งขวัญเอ๋ย หัวใจเรามั่น เหมือนทานตะวัน เฉิดแสงแรงฝัน ราวระวีตะวัน สีทองผ่องใส เฉิดแสงแรงฝัน ราวระวีตะวัน สีทองผ่องใส