ฮู้แล้ว

 สมาร์ท สหรัฐ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮู้แล้ว สมาร์ท สหรัฐ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิ๋ว เอไมเนอร์ติดต่องานแสดง: 0849549815

D A | Bm F#m |G D | Em A |

ฮอดแล้Dว ฮอดเวลาลืมฮอดแล้Aว มันสุด มันตัBmน แล้วบ่F#mฮอดแล้Gวที่เติมบ่พอฮักไปDกะฮู้สึกท้อ อากาEmรโคม่A

อ้ายพยายามGทำดีสุดแล้วAแต่เจ้ากะบอF#mกว่าบ่มีค่Bmบ่เหมือนผู้อื่Emนที่เข้ามาปันใจGให้เจ้าแทนAอ้าย

พ่อแม่กะยิBmนดี ครอบครัวกะดีF#mใจนำที่เจ้าไปพ้Gอ..ผู้Dใหม่แค่กระดิกนิ้Emวฮ้องตอนใด๋ กะตามต้อAย ๆมันต่างกับอ้Bmายที่เฮ็ดแทบตายกะดีบ่พอและในสายตากะเป็นได้แF#mค่ผู้ฮ้ายไปเถาะไปG ฮักอันไหนมันกินได้อ้ายสิยินAดีนำ..

 D  ฮู้แล้ว.. Aเข้าใจแล้ว..   ว่าอ้าBmยควรสิอยู่ม่องใF#mด๋   ต่อให้ฮักGบักคัก ทุ่มเทไปDท่อใด๋   มันกินบ่ไEmด้..ว่าซั่Aน.. D  จบเพ..A  หัวใจพัง จื่อเอาไBmว้ อย่าได้มีหวัF#m   เจ้ากะไปGตามทาง ทางใด๋สิดีDกว่ากัน   กะแล่นไEmป โทษอิหยังบ่ได้ดอกหล้A   คงเป็นอ้ายที่ดีบ่พD

D A | Bm F#m |G D | Em A |
D A | Bm F#m |G D | Em A |

* | ** |

G F#m | Em D |
G F#m | Em | A |

** |

กะแล่นไEmป โทษอิหยังบ่ได้ดอกหล้Aฮู้แล้วอ้ายบ่พอD..คอร์ดเพลง ฮู้แล้ว สมาร์ท สหรัฐ

เนื้อเพลง ฮู้แล้ว สมาร์ท สหรัฐ ฮอดแล้ว ฮอดเวลาลืม ฮอดแล้ว มันสุด มันตัน แล้วบ่ ฮอดแล้วที่เติมบ่พอ ฮักไปกะฮู้สึกท้อ อาการโคม่า อ้ายพยายามทำดีสุดแล้ว แต่เจ้ากะบอกว่าบ่มีค่า บ่เหมือนผู้อื่นที่เข้ามาปันใจให้เจ้าแทนอ้าย พ่อแม่กะยินดี ครอบครัวกะดีใจนำ ที่เจ้าไปพ้อ ผู้ใหม่ แค่กระดิกนิ้วฮ้องตอนใด๋ กะตามต้อยๆมันต่างกับอ้ายที่เฮ็ดแทบตายกะดีบ่พอ และในสายตากะเป็นได้แค่ผู้ฮ้าย ไปเถาะไป ฮักอันไหนมันกินได้ อ้ายสิยินดีนำ ฮู้แล้ว เข้าใจแล้ว ว่าอ้ายควรสิอยู่ม่องใด๋ ต่อให้ฮักบักคัก ทุ่มเทไปท่อใด๋ มันกินบ่ได้ ว่าซั่น จบเพ หัวใจพัง จื่อเอาไว้ อย่าได้มีหวัง เจ้ากะไปตามทาง ทางใด๋สิดีกว่ากัน กะแล่นไป โทษอิหยังบ่ได้ดอกหล้า คงเป็นอ้ายที่ดีบ่พอ กะแล่นไป โทษอิหยังบ่ได้ดอกหล้า ฮู้แล้วอ้ายบ่พอ