หมายความว่าอะไร (So Mean)

 MEAN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมายความว่าอะไร MEAN
เนื้อร้อง/ทำนอง: วรภัทร วงศ์สุคนธ์เรียบเรียง: กันตพิชญ์ ยาวิราชโปรดิวเซอร์: BlackBullsสังกัดค่าย: LOVEiS

Cm7 F | Dm7 Gm7 |Cm7 | F |

ก็ไม่รู้A#maj7เลย..ว่าฉัDm7นต้องเริ่มอย่างไGm7คงเป็นเพรF7าะฉันกลัA#maj7ว..  ว่าอาจD#maj7จะเสียเธอไDm7หากว่าฉัCm7นถามเธF

แต่ความรู้A#maj7สึก..มันล้Dm7นจนทนไม่ไGm7หวยิ่งเวลF7าที่เธอA#maj7.. ยิ้มมาแD#maj7ละจ้องมองตDm7มันเกิดคำถาCm7มมากมาF

ฉันD#maj7ไม่รู้ และยังคงไม่แน่ใจรักDm7 ไม่รัก ใจของเธอต้องการแบบไหCm7มันยังคงไม่ชัดเจFน..

เธอกับฉัA#maj7นเราเป็นอะไรDm7 ช่วยบอกฉันGm7ทีอยากรู้F7สายตาA#maj7..    ที่เธอD#maj7มี..ให้กันDm7มันหมาCm7ยความว่าอะไรFเป็นแค่เพียA#maj7งอารมณ์อ่อนไหDm7วที่คงหาGm7ยไปจะซ่F7อนความรัA#maj7ก..     ที่มีD#maj7..เอาไว้ Dm7เธอคิCm7ดยังไงกับฉัFน ช่วยบอกฉันที

D#maj7 Dm7 C#m7 | Cm7 F |

หากเธอต้อA#maj7งการ..ให้ฉัDm7นเป็นมากกว่านี้Gm7บอกมาเลF7ย ให้ฉัA#maj7น..     รู้ตัวD#maj7ว่ารักที่มีDm7มันตรงกับเธCm7อเหมือนกัF

อย่าให้ฉัA#maj7นเก็บ..มาคิDm7ดเอาเองอย่างนี้Gm7เธอรู้ไหF7มท่าทีA#maj7..    ของเธD#maj7อทำฉันไหวหวั่Dm7และสับสCm7นเหลือเกิF

* | ** |

Cm7 | F |G | G |

เธอกับฉัCmaj7นเราเป็นอะไรEm7 ช่วยบอกฉัAm7 G#m7นทีอยากรู้F#mสายตาCmaj7..    ที่เธอFmaj7มี..ให้กัEm7มันหมาDm7ยความว่าอะไGเป็นแค่เพียCmaj7งอารมณ์อ่อนไหEm7วที่คงหาAm7ยไปจะซ่F#mอนความรัCmaj7ก..     ที่มีFmaj7..เอาไว้ Em7เธอคิDm7ดยังไงกับฉัGน ช่วยบอกAm | Fmaj7ฉันที..

เธอแอบคิDmดยังไงกับEm7ฉัน อยFm7 | A#7ากรู้..ช่วยบอกฉันที..คอร์ดเพลง หมายความว่าอะไร MEAN

เนื้อเพลง หมายความว่าอะไร MEAN ก็ไม่รู้เลย ว่าฉันต้องเริ่มอย่างไร คงเป็นเพราะฉันกลัว ว่าอาจจะเสียเธอไป หากว่าฉันถามเธอ แต่ความรู้สึก มันล้นจนทนไม่ไหว ยิ่งเวลาที่เธอ ยิ้มมาและจ้องมองตา มันเกิดคำถามมากมาย ฉันไม่รู้ และยังคงไม่แน่ใจ รัก ไม่รัก ใจของเธอต้องการแบบไหน มันยังคงไม่ชัดเจน เธอกับฉันเราเป็นอะไร ช่วยบอกฉันที อยากรู้สายตา ที่เธอมี ให้กัน มันหมายความว่าอะไร เป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไป จะซ่อนความรัก ที่มี เอาไว้ เธอคิดยังไงกับฉัน ช่วยบอกฉันที หากเธอต้องการ ให้ฉันเป็นมากกว่านี้ บอกมาเลย ให้ฉัน รู้ตัวว่ารักที่มี มันตรงกับเธอเหมือนกัน อย่าให้ฉันเก็บ มาคิดเอาเองอย่างนี้ เธอรู้ไหมท่าที ของเธอทำฉันไหวหวั่น และสับสนเหลือเกิน เธอกับฉันเราเป็นอะไร ช่วยบอกฉันที อยากรู้สายตา ที่เธอมี ให้กัน มันหมายความว่าอะไร เป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไป จะซ่อนความรัก ที่มี เอาไว้ เธอคิดยังไงกับฉัน ช่วยบอกฉันที เธอแอบคิดยังไงกับฉัน อยากรู้ ช่วยบอกฉันที