ใจบ่มักดี

 ส้ม พฤกษา  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจบ่มักดี ส้ม พฤกษา
ติดต่องานแสดง: 0630218995, 0631323255

Em | D |Bm | Em |
Em | D |Bm | Em |

ตั้งแต่วัEmน..ที่เธDอเดินจากหัวEmใจบ่มีไผEm..มาแทDนที่เธอได้Bmเลยน้องฮู้Amสึกผิดแล้วเGอยากรีเพลEmย์กลับมาเป็นเหมือนเคAmโอ้ใจเอ๋Cย.. คึดฮอดเธอทุกนาBที

สิ่งดี ๆEm ที่เธอDทำเพื่อสองEmเราตั้งแต่ครEmาว..เคียงข้าDงกันมาหลาBmยปีบ่ฮู้Amฝุ่นหยังบังตGา น้องจั่งบ่Emเห็นค่าควาAmมดีจนวันนี้C.. คิดได้B ก็สายEmเกินไป   Em

สมแล้วบ่G..ใจบ่มักดีAmได้ฮู้Cรสชาติแล้วติ ว่าเจ็Gบมันเป็นจังใEmด๋สมแล้วละบ่G..ใจบ่มักดีAmจั่งใด๋ล่ะที่นี้C คนเก่งคือน้ำตาไหGเมื่อเธอบ่ง้Emอ จั่งฮู้จักเสียAmดายเจ็บให้พอเด้อBใจ ลางโทษที่บ่ลืBมตา..

ช่วยกลับมEmา..ให้น้อDงพ้ออีกจั๊Emกหน่อยอย่าน้อย ๆEm พอให้Dได้เอ่ยคำBmลาแต่ถ้Amาอ้ายหลูโตนGใจ ให้อภัEmยแล้วหวนคืนAmมาน้องสัญญCา.. สิบ่เฮ็Bดให้อ้ายเสีEmยใจ..

Em D | Em |Em D | Bm |
Am | Em |C B | Em |

* | ** |

Em Bm | ( x2 ) | Em |คอร์ดเพลง ใจบ่มักดี ส้ม พฤกษา

เนื้อเพลง ใจบ่มักดี ส้ม พฤกษา ตั้งแต่วัน ที่เธอเดินจากหัวใจ บ่มีไผ มาแทนที่เธอได้เลย น้องฮู้สึกผิดแล้วเด อยากรีเพลย์กลับมาเป็นเหมือนเคย โอ้ใจเอ๋ย คึดฮอดเธอทุกนาที สิ่งดีๆที่เธอทำเพื่อสองเรา ตั้งแต่คราว เคียงข้างกันมาหลายปี บ่ฮู้ฝุ่นหยังบังตา น้องจั่งบ่เห็นค่าความดี จนวันนี้ คิดได้ ก็สายเกินไป สมแล้วบ่ ใจบ่มักดี ได้ฮู้รสชาติแล้วติ ว่าเจ็บมันเป็นจังใด๋ สมแล้วละบ่ ใจบ่มักดี จั่งใด๋ล่ะที่นี้ คนเก่งคือน้ำตาไหล เมื่อเธอบ่ง้อ จั่งฮู้จักเสียดาย เจ็บให้พอเด้อใจ ลางโทษที่บ่ลืมตา ช่วยกลับมา ให้น้องพ้ออีกจั๊กหน่อย อย่าน้อยๆพอให้ได้เอ่ยคำลา แต่ถ้าอ้ายหลูโตนใจ ให้อภัยแล้วหวนคืนมา น้องสัญญา สิบ่เฮ็ดให้อ้ายเสียใจ