สองคนหนึ่งความทรงจำ

 ดอน ปาละกุล วงกระบือ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สองคนหนึ่งความทรงจำ กระบือ feat. ดอน ปาละกุล
สังกัดค่าย: ไอเดียดีมิวสิคเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0619824252

C | G |Am | Em |
F | C |Dm | G | G |

แม้ว่าเธอกับฉัCน เราต้องจากกันGไกลเหลือเอาไAmว้แค่ความทรงEmจำกับเรื่องราFวดี ๆ ที่เธอCเคยทำที่มันฝัDmงอยู่ในหัวGใจ

แม้ว่าเธCอไม่อยู่ตรงนี้Gไม่รับรู้Amเรื่องราวใด ๆEmมีแต่ฉัFนที่ยังคงเป็นCไปและหายใDmจพร้อมกับคิดถึงGเธอ

จะนาCน..แค่ไหG/Bน..ยังเก็บเธอไAmว้อยู่ในความทรEmงจำไม่เคยลบFเลือนไปตามคืนCวันที่มันยังDmคงหมุนเวียนเปลี่ยนGไปจากนี้C.. ต่อไปG/B.. จะเก็บเธอไว้Amให้ลึกข้าEmงในจะไม่ยอFมแบ่งใจฉันให้CใครลมหายใจDmของฉัน..F   คือเธอเท่านั้Gน..

C | G |Am | Em |
F | C |Dm | G |

C | G |Am | Em |
F | C |Dm | G |

รอยยิ้Cมไม่เคยจืดจาGงไปและคำหวAmานก็ยังคงอEmยู่คำว่ารักFที่บอกกันดังก้องCอยู่อยู่ในหัDmว ยังไม่เคยหายGไป

C |คอร์ดเพลง สองคนหนึ่งความทรงจำ กระบือ feat. ดอน ปาละกุล

เนื้อเพลง สองคนหนึ่งความทรงจำ กระบือ feat. ดอน ปาละกุล แม้ว่าเธอกับฉัน เราต้องจากกันไกล เหลือเอาไว้แค่ความทรงจำ กับเรื่องราวดีๆที่เธอเคยทำ ที่มันฝังอยู่ในหัวใจ แม้ว่าเธอไม่อยู่ตรงนี้ ไม่รับรู้เรื่องราวใดๆมีแต่ฉันที่ยังคงเป็นไป และหายใจพร้อมกับคิดถึงเธอ จะนาน แค่ไหน ยังเก็บเธอไว้อยู่ในความทรงจำ ไม่เคยลบเลือนไปตามคืนวัน ที่มันยังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไป จากนี้ ต่อไป จะเก็บเธอไว้ให้ลึกข้างใน จะไม่ยอมแบ่งใจฉันให้ใคร ลมหายใจของฉัน คือเธอเท่านั้น รอยยิ้มไม่เคยจืดจางไป และคำหวานก็ยังคงอยู่ คำว่ารักที่บอกกันดังก้องอยู่ อยู่ในหัว ยังไม่เคยหายไป