อย่าขืนใจ

 สงกรานต์ รังสรรค์ Season Five สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าขืนใจ สงกรานต์ รังสรรค์ x เอก seasonfive
ติดต่องานแสดง: 0624949583

D | Dmaj7 | Em | A |

 D  เต็มใจยอมรับเธอเข้ามA/C#า..   โดยไม่เหลืEmอเผื่อใจให้ใครอีG D  เต็มใจจะแลกทั้งชีวิA/C#   เพื่อให้เธEmอรักฉันแค่คนเดีGยว

แต่วันนี้EmเธอตอบแทนตัวฉัF#mด้วยการที่รับใครอีกคEmเข้ามาพัวพันอยู่ในชีDวิตให้ทำไม่รู้Em ทำไม่เห็น ก็คงเป็F#mนไปไม่ได้เมื่อการกระทำGเธอมันตำตาตำหัวใจA

อย่าขืนใจG ให้ฉันตองเห็นเธออยู่กับGmเขาอย่าขืนใF#mจ ให้คำว่าเราต้องมีใครB7เพิ่มเข้ามาอย่าขืนใจG..ฉันให้ต้องฝืนใAจ..รักเธอไปแบบDนี้..    D7

อย่าขืนใจG..ให้ฉันยอมรับว่าจากนี้Gmไปความรักต้องแบ่งกันใช้F#m..ร่วมกับใครอีกคB7อย่าขืนใจEm..ให้ฉันทนหากว่ารักAต้องมีสามคน ก็ปล่อยฉันไป

G | F#m |Em | Dmaj7 |
G | F#m |Em | Dmaj7 |

* | ** | *** |

D | D7 |

อย่าขืนใจEm..ให้ฉันทนหากว่ารักAต้องมีสามคน ก็ปล่อยฉันไDป..คอร์ดเพลง อย่าขืนใจ สงกรานต์ รังสรรค์ x เอก seasonfive

เนื้อเพลง อย่าขืนใจ สงกรานต์ รังสรรค์ x เอก seasonfive เต็มใจยอมรับเธอเข้ามา โดยไม่เหลือเผื่อใจให้ใครอีก เต็มใจจะแลกทั้งชีวิต เพื่อให้เธอรักฉันแค่คนเดียว แต่วันนี้เธอตอบแทนตัวฉัน ด้วยการที่รับใครอีกคน เข้ามาพัวพันอยู่ในชีวิต ให้ทำไม่รู้ ทำไม่เห็น ก็คงเป็นไปไม่ได้ เมื่อการกระทำเธอมันตำตาตำหัวใจ อย่าขืนใจ ให้ฉันตองเห็นเธออยู่กับเขา อย่าขืนใจ ให้คำว่าเราต้องมีใครเพิ่มเข้ามา อย่าขืนใจ ฉันให้ต้องฝืนใจ รักเธอไปแบบนี้ อย่าขืนใจ ให้ฉันยอมรับว่าจากนี้ไป ความรักต้องแบ่งกันใช้ ร่วมกับใครอีกคน อย่าขืนใจ ให้ฉันทน หากว่ารักต้องมีสามคน ก็ปล่อยฉันไป อย่าขืนใจ ให้ฉันทน หากว่ารักต้องมีสามคน ก็ปล่อยฉันไป