ซุ้มบุหรี่ (ซุ้มกระบี่)

 วงค์ ชนะกันต์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ซุ้มบุหรี่ วงค์ ชนะกันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิค สะเลอปี้เรียบเรียง: เอ็ม อมรฤทธิ์ เวียงสีมาสังกัดค่าย: พอดีม่วน STUDIOติดต่องานแสดง: 0837899325

Am G | F |Am G | F |

กะบอกแล้วตั้Amวว่าอย่าไปหลงฮักเขาเพิ่นส่ำดาEmว เฮาส่ำขี่ดินสตาร์บั๊Fกผุ่นเขามักกินเขาบ่อิGน..เหล้าขาวคือเฮาAmดอกหำ

กะบอกประจำAm และย้ำใจเจ้าของมีสิทธิ์มอEmงสื่อ ๆ ท่อนั่นเขาได้ต้อFยแต่เฮามันต้อยต่ำบักหน้าดำ ๆ Gบ่สู้หน้าทาเซรั่มจั่งเAmขา

เขามียDmศ เขามีรถคันใหญ่อ้ายมีรถไEmถกะหรูแล้วละหนอเขาติดดาFว อ้ายติดดิน คือต่างกันแท้อีพ่อน้Gอ..วาสนEา..

เจ้าอยากลอดซุ้มFกระบี่ ซุ้มGกระบี่กับเขAmอ้ายมีแต่ซุ้มFบุหรี่..กับซุ้มGขี้เหล้านี่ล่ะน้อCอนาคตFเจ้าสดใส อนาคตGของอ้ายบ่อกหัEmกกะหัวใจเป็นหนAmองทางสิเป็นคู่Dm แนมบ่เห็นฮอดป่อGคือต่างกันแท้น้อCงกับอ้าย

Am G | F C |Dm | E |

F G | Em Am | Dm G | C |

* | ** |

B |

เจ้าอยากลอดซุ้มGกระบี่ ซุ้มAกระบี่กับเขBmอ้ายมีแต่ซุ้มGบุหรี่..กับซุ้มAขี้เหล้านี่ล่ะน้อDอนาคตGเจ้าสดใส อนาคตAของอ้ายบ่อกหัF#mกกะหัวใจเป็นหนBmองทางสิเป็นคู่Em แนมบ่เห็นฮอดป่อAคือต่างกันแท้น้อDงกับอ้าย

ทางสิเป็นคู่Em แนมบ่เห็นAฮอดป่องคือต่างกันแท้ Dคอร์ดเพลง ซุ้มบุหรี่ วงศ์ ชนะกันต์

เนื้อเพลง ซุ้มบุหรี่ วงค์ ชนะกันต์ กะบอกแล้วตั้วว่าอย่าไปหลงฮักเขา เพิ่นส่ำดาว เฮาส่ำขี่ดิน สตาร์บั๊กผุ่นเขามักกิน เขาบ่อิน เหล้าขาวคือเฮาดอกหำ กะบอกประจำ และย้ำใจเจ้าของ มีสิทธิ์มองสื่อๆท่อนั่น เขาได้ต้อยแต่เฮามันต้อยต่ำ บักหน้าดำๆบ่สู้หน้าทาเซรั่มจั่งเขา เขามียศ เขามีรถคันใหญ่ อ้ายมีรถไถกะหรูแล้วละหนอ เขาติดดาว อ้ายติดดิน คือต่างกันแท้อีพ่อ น้อ วาสนา เจ้าอยากลอดซุ้มกระบี่ ซุ้มกระบี่กับเขา อ้ายมีแต่ซุ้มบุหรี่ กับซุ้มขี้เหล้านี่ล่ะน้อง อนาคตเจ้าสดใส อนาคตของอ้าย บ่อกหักกะหัวใจเป็นหนอง ทางสิเป็นคู่ แนมบ่เห็นฮอดป่อง คือต่างกันแท้น้องกับอ้าย ทางสิเป็นคู่ แนมบ่เห็นฮอดป่อง คือต่างกันแท้