จังหวะจะรัก (Joyful Holiday Mix)

 แสตมป์ อภิวัชร์ Violette Wautier สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จังหวะจะรัก Stamp & Violette Wautier
เนื้อร้อง/ทำนอง: theBOYKORเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: KOR NOTAPOLสังกัดค่าย: Spicydiscติดต่องานแสดง: 0847074446, 0949666262, 0936697494

A | A |E | E |

เธอAได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากที่ใด ได้ยินหรือเปล่Eา..ฟังAออกไหมว่าเสียงอะไรจากที่ไหนใกล้ไกล เสียงดังหรือเบEา..

คงเป็นเสีF#mยง..ข้างใG#mน..หัวC#mใจที่สั่นไหวทุกครBาวเธอAได้ยินเหมือนกันหรือไม่มันคือเสียงเต้นของหัวใจทุกB ๆ ครั้งที่เรานั้นใกล้เสียงหัวใจของฉันมันบอกว่า

ดีAใจ ทุกครั้งที่เจอกัน ดีG#mใจ เมื่อเรานั้นใกล้กันเชื่F#mอไหมทุกครั้Bงที่ได้เจEมันคือความสุขของหัวAใจ เมื่อเราได้พG#mบกันเสมอใจมัF#mนเต้นแรงทุกครั้Bงเมื่ออยู่ใกล้Eเธอ

A | A |E | E |

เธอAได้ยินเสียงนั้นหรือไม่หากได้ยินเมื่อไร ช่วยบอกฉันทีE..หลัAบตาฟังแล้วคงเข้าใจความรู้สึกข้างในหัวใจEที่มี..

มันคือเสีF#mยง..ข้างใG#mน..หัC#mวใจที่สั่นไหวทุกทีBเธอAได้ยินเหมือนกันหรือไม่มันคือเสียงเต้นของหัวใจทุกB ๆ ครั้งที่เรานั้นใกล้เสียงหัวใจของฉันมันบอกว่า

** |

A | A |E | E |
A | A |E | E |

* | ** |

 C#m     โอ..      ใจมัF#mนเต้นแรงทุกครั้Bงเมื่ออยู่ใกล้Eเธอ C#m     ใจมันF#mเต้นแรงทุกครั้Bงเมื่ออยู่ใกล้E..เธอ..คอร์ดเพลง จังหวะจะรัก Stamp & Violette Wautier

เนื้อเพลง จังหวะจะรัก Stamp & Violette Wautier เธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ ดังมาจากที่ใด ได้ยินหรือเปล่า ฟังออกไหมว่าเสียงอะไร จากที่ไหนใกล้ไกล เสียงดังหรือเบา คงเป็นเสียง ข้างใน หัวใจที่สั่นไหวทุกคราว เธอได้ยินเหมือนกันหรือไม่ มันคือเสียงเต้นของหัวใจ ทุกๆครั้งที่เรานั้นใกล้ เสียงหัวใจของฉันมันบอกว่า ดีใจ ทุกครั้งที่เจอกัน ดีใจ เมื่อเรานั้นใกล้กัน เชื่อไหมทุกครั้งที่ได้เจอ มันคือความสุขของหัวใจ เมื่อเราได้พบกันเสมอ ใจมันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เธอ เธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ หากได้ยินเมื่อไร ช่วยบอกฉันที หลับตาฟังแล้วคงเข้าใจ ความรู้สึกข้างในหัวใจที่มี มันคือเสียง ข้างใน หัวใจที่สั่นไหวทุกที เธอได้ยินเหมือนกันหรือไม่ มันคือเสียงเต้นของหัวใจ ทุกๆครั้งที่เรานั้นใกล้ เสียงหัวใจของฉันมันบอกว่า โอ ใจมันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เธอ ใจมันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้ เธอ


"จังหวะจะรัก" เพลงที่เคยทำให้หัวใจเต้นแรง กลับมาอีกครั้งใน version Joyful Holiday Mix ที่เหมาะกับช่วงเทศกาลแห่งความสุข