เสียใจแต่ไม่ถึงตาย

 วงสติ๊กเกอร์ RedRabbit สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียใจแต่ไม่ถึงตาย วงสติ๊กเกอร์ feat. ต่อภู RedRabbit
ติดต่องานแสดง: 0931424470, 0937301583

Dm | F |G | A |
Dm | F |G | A |

Dm | A# |G | A |
Dm | A# |G | A |

ยอDmมทั้งตัว ยอมเชื่อเธFอทั้งใจเหตุGฉะไหนจึงมาจังไรAไปเอากับใครบอDmกรักคนเดียว ไม่แลเลียFว ไม่ไปเสียวกับผู้ใดเย้G.. เสือกดันไปAมีอะไรกับเขา

เทA#.. น้ำเหล้าบรรเทาความช้ำGล่องลอยความรัก ล้างมันAด้วยดีกรีเจ็บแค่นี้ไม่ถึงกับตาย

จบไปแล้Dmว ก็แล้วไป ดื่มให้คA#นที่หลายใจปล่อยชีวิตGแย่ ๆ บันไร ให้เหล้Aาล้างความบอบช้ำทำตัวเราDmให้มันสดใส หนทางยัA#งคงอีกไกลคนดี ๆG ก็มีมากมาย ชีวิตAเราเสียใจ (แต่ไม่ถึDmงตาย )(A)

Dm | A# |G | A |
Dm | A# |G | A |

ความรักDmห่วย ๆ  ระยำ อย่าให้มันมาทำร้ายเราอย่ามัวมาซึDmม อย่ามัวมาเศร้าให้เหล้าที่ชงมันเสียรสชาติยกสาDmดลงคอให้ไว้ไปพร้อมกับใจของเธอที่โลเลยกแก้Dmวขึ้นมาให้ไว จะแคร์ทำไมก็แค่คนโดน..

* | ** |

Dm | A# |G | A |
Dm | A# |G | A |

** | ** |

Dm | A# | G | A | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง เสียใจแต่ไม่ถึงตาย วงสติ๊กเกอร์ feat. ต่อภู RedRabbit

เนื้อเพลง เสียใจแต่ไม่ถึงตาย วงสติ๊กเกอร์ feat. ต่อภู RedRabbit ยอมทั้งตัว ยอมเชื่อเธอทั้งใจ เหตุฉะไหนจึงมาจังไรไปเอากับใคร บอกรักคนเดียว ไม่แลเลียว ไม่ไปเสียวกับผู้ใด เย้ เสือกดันไปมีอะไรกับเขา เท น้ำเหล้าบรรเทาความช้ำ ล่องลอยความรัก ล้างมันด้วยดีกรี เจ็บแค่นี้ไม่ถึงกับตาย จบไปแล้ว ก็แล้วไป ดื่มให้คนที่หลายใจ ปล่อยชีวิตแย่ๆบันไร ให้เหล้าล้างความบอบช้ำ ทำตัวเราให้มันสดใส หนทางยังคงอีกไกล คนดีๆก็มีมากมาย ชีวิตเรา เสียใจ (แต่ไม่ถึงตาย ) ความรักห่วยๆ ระยำ อย่าให้มันมาทำร้ายเรา อย่ามัวมาซึม อย่ามัวมาเศร้า ให้เหล้าที่ชงมันเสียรสชาติ ยกสาดลงคอให้ไว้ไปพร้อมกับใจของเธอที่โลเล ยกแก้วขึ้นมาให้ไว จะแคร์ทำไมก็แค่คนโดน