ต่อลมหายใจ

 วงซันเดย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ต่อลมหายใจ วงซันเดย์ TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: Post Sundayเรียบเรียง: วิชัย ไชยราชสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

 Bm  คืนวันที่ล่วงเลยผ่Gาน D  มันเดินทางมาถึงวันAที่เธอต้องไป​ Bm  พยายามฉุดดึงGเหนี่ยวรั้ง และทำทุก ๆD ทาง   แต่เหมือนมัAนไม่มีค่าF# G Aใด

Bm | G A |Bm | G A | F# | F# |

 Bm  ก็ไม่รู้ว่าฉันต้องทำอย่างไรD  ​ ที่จะทำให้เธอเปลี่ยนใจAไม่ไป  ​ ยอมฉันยGอมทำทุกอย่F#าง.. O

 Bm  หากมันจะทำให้เธอเปลี่ยนใจG..ไม่ทิ้งกัD   แต่เหมือนมัF#น​ไม่มีค่าเลย

 Em  ไม่มีทาF#mงที่เธอเปลี่ยนใจ​   ต่อให้ยื้Gอเธอสักแค่ไหน   คงไม่ทำAให้เธอมองเห็นความรักจากฉัF#น..

เธอคือความหมาGย​ เธอคือทุก Dๆ อย่างสิ่งเดียวที่ต้องAการหมดทั้งหัวใจBm​ ชีวิต​ ลมหาAยใจ ฉัน​ให้เธGอ..ให้ไปหมดแล้Aวใจหมดไม่เหลืDอเรี่ยวแรAงและลมหายBmใจฉันจะอยู่Emอย่างไร ถ้าฉันขาF#mดเธอไป​คงเหลืGอแค่เพียงร่างกาA | F#ย..แต่ไร้วิญญา(Bm)

G | D |A | Bm |
G | D |A | Bm |

* | ** |

 Bm  คืนวันที่ล่วงเลยผ่Gาน D  มันเดินทางมาถึงวันF#ที่เธอต้องไBmป..​คอร์ดเพลง ต่อลมหายใจ วงซันเดย์ TMG

เนื้อเพลง ต่อลมหายใจ วงซันเดย์ TMG คืนวันที่ล่วงเลยผ่าน มันเดินทางมาถึงวันที่เธอต้องไป พยายามฉุดดึงเหนี่ยวรั้ง และทำทุกๆทาง แต่เหมือนมันไม่มีค่าใด ก็ไม่รู้ว่าฉันต้องทำอย่างไร ที่จะทำให้เธอเปลี่ยนใจไม่ไป ยอมฉันยอมทำทุกอย่าง O หากมันจะทำให้เธอเปลี่ยนใจ ไม่ทิ้งกัน แต่เหมือนมันไม่มีค่าเลย ไม่มีทางที่เธอเปลี่ยนใจ ต่อให้ยื้อเธอสักแค่ไหน คงไม่ทำให้เธอมองเห็นความรักจากฉัน เธอคือความหมาย เธอคือทุกๆอย่าง สิ่งเดียวที่ต้องการ หมดทั้งหัวใจ ชีวิต ลมหายใจ ฉันให้เธอ ให้ไปหมดแล้วใจ หมดไม่เหลือเรี่ยวแรงและลมหายใจ ฉันจะอยู่อย่างไร ถ้าฉันขาดเธอไป คงเหลือแค่เพียงร่างกาย แต่ไร้วิญญาณ คืนวันที่ล่วงเลยผ่าน มันเดินทางมาถึงวันที่เธอต้องไป