สิเทน้องให้บอกแน

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สิเทน้อง ให้บอกแน ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (Grammy Gold)ติดต่องานแสดง: 0854847345

F | Dm |Gm | C |
F | Dm |Gm C | F |

แปลว่าหยังน้ออ้าFกับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่Dmางบ่จบบ่หายแต่อ้ายเหินห่Amางคือเป็นลายต่างแท้หGm | Cนอ

กะจักแม่นยุ่A#ง กะจักแม่นยากอีหยังแFแต่บ่แคร์กันคือเก่าเลยเนDmาะคิดหลายอยู่เด้ฮู้บ่C..   จั๊กA#อ้ายเป็นอีหยัCง..

บอกกันแนเด้F ถ้าสิเทน้องถิ่Dmอย่าเชือดนิ่ม ๆA# อย่าถิ่มให้เจ็บย้อนหลัCบอกกันแนติ๊Am ถ้าอ้ายสิหนีไกลทาGmอย่าสิหลอย แล้วกะห่Cาง ให้นางเป็นผู้แพ้

F | Dm |Gm C | F |

ฮักแท้เดเด้อ้าFย ฝากดวงใจกับอ้ายนาน Dmเพราะเชื่อเพราะหวัง..กับคำฮักกัAmผู้ใด๋มาปั่น บ่แGm | Cคร์..

กะคิดว่าแม่A#น กะคิดว่าคัก คือดี๊ดีFแต่มื้อนี่อ้ายคือเปลี่ยนคักแDmท้ส่อยบอกให้น้องฮู้แCน สถานะA#น้องคืออีหยัCง..

บอกกันแนเด้F ถ้าสิเทน้องถิ่Dmอย่าเชือดนิ่ม ๆA# อย่าถิ่มให้เจ็บย้อนหลัCบอกกันแนติ๊Am ถ้าอ้ายสิหนีไกลทาGmอย่าสิหลอย แล้วกะห่Cาง หาทางสิเทน้อง

F | Dm |Gm | C |
F | Dm |Gm C | F |

สิถอยจากใA#จ มีหม่องใหม่คอยคอFง..โอโหะโอะ โอ่โGm Cอย..สิเทน้องให้บอกแF A# | Cน..

** |

F C | Dm Am |

โอโหะโอะ โอ่โGm Cอย..สิเทน้อง.F. ให้บอกแน.F C | F.คอร์ดเพลง สิเทน้อง ให้บอกแน ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง สิเทน้อง ให้บอกแน ต่าย อรทัย แปลว่าหยังน้ออ้าย กับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่าง บ่จบบ่หายแต่อ้ายเหินห่าง คือเป็นลายต่างแท้หนอ กะจักแม่นยุ่ง กะจักแม่นยากอีหยังแน แต่บ่แคร์กันคือเก่าเลยเนาะ คิดหลายอยู่เด้ฮู้บ่ จั๊กอ้ายเป็นอีหยัง บอกกันแนเด้ ถ้าสิเทน้องถิ่ม อย่าเชือดนิ่มๆอย่าถิ่มให้เจ็บย้อนหลัง บอกกันแนติ๊ ถ้าอ้ายสิหนีไกลทาง อย่าสิหลอย แล้วกะห่าง ให้นางเป็นผู้แพ้ ฮักแท้เดเด้อ้าย ฝากดวงใจกับอ้ายนานๆเพราะเชื่อเพราะหวัง กับคำฮักกัน ผู้ใด๋มาปั่น บ่แคร์ กะคิดว่าแม่น กะคิดว่าคัก คือดี๊ดี แต่มื้อนี่อ้ายคือเปลี่ยนคักแท้ ส่อยบอกให้น้องฮู้แน สถานะน้องคืออีหยัง บอกกันแนเด้ ถ้าสิเทน้องถิ่ม อย่าเชือดนิ่มๆอย่าถิ่มให้เจ็บย้อนหลัง บอกกันแนติ๊ ถ้าอ้ายสิหนีไกลทาง อย่าสิหลอย แล้วกะห่าง หาทางสิเทน้อง สิถอยจากใจ มีหม่องใหม่คอยคอง โอโหะโอะ โอ่โอย สิเทน้องให้บอกแน โอโหะโอะ โอ่โอย สิเทน้อง ให้บอกแน