รจนา

 TaitosmitH สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รจนา TaitosmitH ไททศมิตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Itkron Pungkiatrussameeเรียบเรียง: TaitosmitH (ไททศมิตร)โปรดิวเซอร์: TaitosmitHติดต่องานแสดง: 0866696099

Bm | Bm |G | F# |
Bm | Bm |G | F# |

Bm | Bm |G | F#m |
Bm | Bm |G | F#m |

ในBmวรรณคดีมันยังมีความเป็นธรรมคนอย่างฉันGยังมีโอกาF#สอย่างใครเขาใช้Bmความพยายามและความดีในตัวเราเพื่อไขว่คว้าGเอาพวงมาลัF#ยมาครอง

เป็Bmนเจ้าของความรักที่เธอนั้นG F#mมี..ให้เวลาพิสูBmจน์ให้เห็นภายในเปลือกกายมีรักGยิ่งใหญ่     F#m

รูปBmพรรณไม่งาม แต่จะพยายามทำทุกสิ่งGทุกอย่างให้เธอF#mได้รู้แม้Bmไม่มีความหวัง แต่ก็จะลองดูเพื่อไขว่คว้GาเอาพวงมาลัF#mยมาครอง

แต่Bmทันใดนั้นมีเจ้าชายรูปงามGย่างกรายเข้ามF#mาข้าง ๆ ฉันในBmฉับพลันแค่เพียงหันมองเท่านั้Gเธอยื่นF#mมาลัยให้กับมัน

รจBmนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเราโอ้รGจนา   F#mรจBmนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเราโอ้รGจนา   F#mรจBmนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเราโอ้รGจนา   F#mรจBmนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเราโอ้รGจนา.. รจF#นาฉันมันแค่เงาBm | Bm | G | F#ะป่าฉันมันแค่เงาBm | Bm | G | F#ะป่าฉันมันแค่เงาBm | Bm | G | F#ะป่าฉันมันแค่เงาBm | Bm | G | F#ะป่า

และบัBmดนั้นรจนาเลือกคู่อยู่ที่กรุงสามGคนมากมายแห่มาเป็นพยF#านเป็นตำนาน เป็นBmนิทานเรื่องเล่าขานเรื่องความรักแต่ความจริงก็มักGไม่ได้สมดังใจF#หวังรจนาหยิบพวงBmมาลาสุ่มหาสามี  G F#ชั่วอึดใจทันใดBmไม่คิดไม่ฝันจะเป็นอย่างนี้Gเธอยื่นมาลัยF#ให้กับมัน

เธอยื่นมาลัยให้กับมันคอร์ดเพลง รจนา TaitosmitH ไททศมิตร

เนื้อเพลง รจนา TaitosmitH ไททศมิตร ในวรรณคดีมันยังมีความเป็นธรรม คนอย่างฉันยังมีโอกาสอย่างใครเขา ใช้ความพยายามและความดีในตัวเรา เพื่อไขว่คว้าเอาพวงมาลัยมาครอง เป็นเจ้าของความรักที่เธอนั้นมี ให้เวลาพิสูจน์ให้เห็นภายใน เปลือกกายมีรักยิ่งใหญ่ รูปพรรณไม่งาม แต่จะพยายาม ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้รู้ แม้ไม่มีความหวัง แต่ก็จะลองดู เพื่อไขว่คว้าเอาพวงมาลัยมาครอง แต่ทันใดนั้น มีเจ้าชายรูปงามย่างกรายเข้ามาข้างๆฉัน ในฉับพลันแค่เพียงหันมองเท่านั้น เธอยื่นมาลัยให้กับมัน รจนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเรา โอ้รจนา รจนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเรา โอ้รจนา รจนาเธอเลือกเขา รจนาไม่เลือกเรา โอ้รจนา รจนาเธอรักเขา รจนาไม่รักเรา โอ้รจนา รจนาฉันมันแค่เงาะป่า ฉันมันแค่เงาะป่า ฉันมันแค่เงาะป่า ฉันมันแค่เงาะป่า และบัดนั้นรจนาเลือกคู่อยู่ที่กรุงสามล คนมากมายแห่มาเป็นพยาน เป็นตำนาน เป็นนิทาน เรื่องเล่าขานเรื่องความรัก แต่ความจริงก็มักไม่ได้สมดังใจหวัง รจนาหยิบพวงมาลาสุ่มหาสามี ชั่วอึดใจทันใดไม่คิดไม่ฝันจะเป็นอย่างนี้ เธอยื่นมาลัยให้กับมัน เธอยื่นมาลัยให้กับมัน