รสนิยม

 TaitosmitH สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รสนิยม TaitosmitH ไททศมิตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Trinnasit Siripitchayasanเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: TaitosmitH (ไททศมิตร)ติดต่องานแสดง: 0866696099

Am G | Dm |

 Am  ถ้าคิดว่าตัวGเองเท่     Dm Am  ใส่ของแพง ๆG ที่ไม่ได้ซื้Dmอ..ด้วยตัวเอง Am  ฟังเพลงนอกกระแสG   แต่ไม่ได้แคร์Dmความหมายของมันซะเท่าไหร่ Am  แต่เสื้อผ้าจะทำให้นายดูGเท่      Dm   ไอ้น้องเอ้ย

G G#dim | G G#dim |

 Am  อย่าคิดว่าตัวGเองเท่   Dm Am  คุยโวขวางโลG   แต่ไม่ได้ถึงจุดประสงDmค์ของมัน Am  อย่าคิดว่ามันดีG อย่าคิดว่าฉลาดDmมากนัก Am  อย่าคิดว่าตัวGเองเท่     Dm

สุดท้AmายพวกเรGาก็เหมือนกัDmดีร้Amาย แล้วใคGรตัดสินมัDmแก่นแAmท้ใช่มอGงที่ผิวพรDmรณเปลือกกาAmยที่เรGาไม่เหมือนกัDm

มันก็แค่รสนิAm | G | Dm | Dmยมมันก็แค่รสนิAm | G | Dm | Dmยม

 Am  ถ้าคิดว่าตัวGเองเท่    Dm Am  ฟังเพลงนี้Gหรือยัง Dm  นายยังไม่ได้ครึ่งของมัน Am  คิดว่ามันดีG คิดว่าฉลาDmดมากมั้ง Am  อย่าคิดว่าตัวGเองเท่    Dm

 Dm  อย่ามัวแต่ทะนง เพราะโลAmกยังคงหมุนไป G  ถ้านายไม่ชอบใคร ก็ช่างมัน ปล่อยเขา   ที่นาDmยไม่เหมือนใคร ที่นายAmไม่เหมือนเก่า   เพราGะมัน

   ก็แค่รสนิยAm | G | Dm | Dmมว่ะ   ก็แค่รสนิยAm | G | Dm | Dmมน่ะ   ก็แค่รสนิยAm | G | Dm | Dmมว่ะ   ก็แค่รสนิยAm | G | Dm | Dmมน่ะ

* | * | ** | ** |คอร์ดเพลง รสนิยม TaitosmitH ไททศมิตร

เนื้อเพลง รสนิยม TaitosmitH ไททศมิตร ถ้าคิดว่าตัวเองเท่ ใส่ของแพงๆที่ไม่ได้ซื้อ ด้วยตัวเอง ฟังเพลงนอกกระแส แต่ไม่ได้แคร์ความหมายของมันซะเท่าไหร่ แต่เสื้อผ้าจะทำให้นายดูเท่ ไอ้น้องเอ้ย อย่าคิดว่าตัวเองเท่ คุยโวขวางโลก แต่ไม่ได้ถึงจุดประสงค์ของมัน อย่าคิดว่ามันดี อย่าคิดว่าฉลาดมากนัก อย่าคิดว่าตัวเองเท่ สุดท้ายพวกเราก็เหมือนกัน ดีร้าย แล้วใครตัดสินมัน แก่นแท้ใช่มองที่ผิวพรรณ เปลือกกายที่เราไม่เหมือนกัน มันก็แค่รสนิยม มันก็แค่รสนิยม ถ้าคิดว่าตัวเองเท่ ฟังเพลงนี้หรือยัง นายยังไม่ได้ครึ่งของมัน คิดว่ามันดี คิดว่าฉลาดมากมั้ง อย่าคิดว่าตัวเองเท่ อย่ามัวแต่ทะนง เพราะโลกยังคงหมุนไป ถ้านายไม่ชอบใคร ก็ช่างมัน ปล่อยเขา ที่นายไม่เหมือนใคร ที่นายไม่เหมือนเก่า เพราะมัน ก็แค่รสนิยมว่ะ ก็แค่รสนิยมน่ะ ก็แค่รสนิยมว่ะ ก็แค่รสนิยมน่ะ