รักแรกพบ

 Tattoo Colour สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักแรกพบ TATTOO COLOUR แทตทูคัลเลอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: TATTOO COLOURเรียบเรียง: TATTOO COLOURดนตรี: ปุรวิชญ์ ขาวลออ, รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์สังกัดค่าย: SMALLROOMติดต่องานแสดง: 0832600666, 0870992441, 0814480781, 0629956446

Emaj7 | C#m7 |F#m7 | Am B |
Emaj7 | C#m7 |F#m7 | Bsus4 |

มีจริงหรืEmaj7อ.. รักแรกพAm7บเพียงสบตD7าแค่หนึ่งครั้Emaj7แค่แรกเห็Am7นเดินผ่านมD7าไม่พูดจG#m7ไม่ทัก ไม่ทาC#9ย ไม่รู้ว่าใคF#m7ร เหตุใดจึงรักกัB9

ไม่มีทาEmaj7ง..เรื่องเพ้อฝัAm7นความผูกพัD7นอย่างง่ายดาEmaj7รักแรกพAm7บมีอยู่จริD7งในนิยาG#m7หนังสือนิทาC#9น เพลงรักแสนหวF#m7าน กับความฝัB9

 C#m7  แต่วันหนึ่งฉันผ่านมาพF#m7บเธอตรงนั้G# C#m7  ดวงใจ เป็นเดือด เป็นร้Bm7อน ช่างทรมาE7 Amaj7  ราวกับโดนมนต์แม่มG#m7ดสะกดพลัC#9   นาทีนั้F#m7น ฉันรัB9กเธอทันใE

รัBกแรกพEmaj7บ แท้จริงเป็นอย่างไC#m7เพราะเธอใช่หรือไF#m7ม่ เปิดใจใคBรที่ฉันเป็นจากวันนั้Emaj7น หัวใจรู้สึกเอC#m7ง ชัดเจนว่าทุกสิ่F#m7ง..เกิดขึ้นจริG#m7ง ใช่ฝันไC#7#9 F#m7  ได้พบจึงเข้าใจB7sus4 มีอยู่จริง..

Emaj7 | C#m7 |F#m7 | Am B |

มีเหตุผEmaj7ล.. กว่าจะรัAm7กใครสักคD9นไม่ง่ายดาEmaj7เรื่องลึกซึ้Am7ง ความอ่อนบาD9งของหัวใG#m7ว่าเขาเป็นใคC#7#9ร มาถึงเมื่อไF#m7ไม่มีทาB7sus4งจะเข้าใจมันได้เลย

Emaj7 | C#m7 |F#m7 | Fmaj7 |
Emaj7 | C#7 |F#m7 G#m7 | Amaj7 |

* | ** |

Emaj7 | C#m7 |F#m7 |

สุดท้ายก็เข้าใBจ มีอยู่จริง

Emaj7 | C#7 |F#m7 G#m7 | Amaj7 |คอร์ดเพลง รักแรกพบ TATTOO COLOUR แทตทูคัลเลอร์

เนื้อเพลง รักแรกพบ TATTOO COLOUR แทตทูคัลเลอร์ มีจริงหรือ รักแรกพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้ง แค่แรกเห็นเดินผ่านมาไม่พูดจา ไม่ทัก ไม่ทาย ไม่รู้ว่าใคร เหตุใดจึงรักกัน ไม่มีทาง เรื่องเพ้อฝันความผูกพันอย่างง่ายดาย รักแรกพบมีอยู่จริงในนิยาย หนังสือนิทาน เพลงรักแสนหวาน กับความฝัน แต่วันหนึ่งฉันผ่านมาพบเธอตรงนั้น ดวงใจ เป็นเดือด เป็นร้อน ช่างทรมาน ราวกับโดนมนต์แม่มดสะกดพลัน นาทีนั้น ฉันรักเธอทันใด รักแรกพบ แท้จริงเป็นอย่างไร เพราะเธอใช่หรือไม่ เปิดใจใครที่ฉันเป็น จากวันนั้น หัวใจรู้สึกเอง ชัดเจนว่าทุกสิ่ง เกิดขึ้นจริง ใช่ฝันไป ได้พบจึงเข้าใจ มีอยู่จริง มีเหตุผล กว่าจะรักใครสักคนไม่ง่ายดาย เรื่องลึกซึ้ง ความอ่อนบางของหัวใจ ว่าเขาเป็นใคร มาถึงเมื่อไร ไม่มีทางจะเข้าใจมันได้เลย สุดท้ายก็เข้าใจ มีอยู่จริง