หน้าตาไม่ผ่าน

 โอ๋ ตะวัน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หน้าตาไม่ผ่าน โอ๋ ตะวัน
เนื้อร้อง/ทำนอง: จิรพันธ์ เนียมเกลี้ยง (จัมโบ้ วงซูม)เรียบเรียง: บอย พาโลสังกัดค่าย: jumbo musicติดต่องานแสดง: 0620717076

Am | Em |F G | C |

Amารรูปอย่างฉัน มันไม่ควEmรคู่กับใครผิวตัวFดำเกรียม คงต้GองเจียมหัวCใจแอบไปรักAmคนอย่างเธอ ที่สูงEmเกินไปจะทำFอย่างไรให้เธGอมองมC

ได้แค่เพียงเท่านี้AmแหละตัวEmฉันมัFนไม่คู่ควรกับเธCเปนได้เพียงแค่นี้Am แค่ไอ้คนEmเซอร์ ๆที่เธFอ..มักมองข้ามGไป

ถึงหน้าตาCฉันอาจไม่ผ่GานพูดจาโผงผาAmงไม่หวานเหมือนใคGแม้คารมCบ้าน ๆ เกินไปG แต่ข้างในAmหัวใจรู้หม้Emายมันไม่คิFดจะหลอCก อยาFกบอกให้รู้ไว้CลองคDmบแลหม้ายกับไอ้คGนอย่างฉัC G

Am | Em |F G | C |

* | ** |

C G | Am G |
C G | Am Em |
F C | F C |
Dm G | C G |

* | ** |

Am | Em |F G | C |คอร์ดเพลง หน้าตาไม่ผ่าน โอ๋ ตะวัน

เนื้อเพลง หน้าตาไม่ผ่าน โอ๋ ตะวัน สารรูปอย่างฉัน มันไม่ควรคู่กับใคร ผิวตัวดำเกรียม คงต้องเจียมหัวใจ แอบไปรักคนอย่างเธอ ที่สูงเกินไป จะทำอย่างไรให้เธอมองมา ได้แค่เพียงเท่านี้แหละตัวฉัน มันไม่คู่ควรกับเธอ เปนได้เพียงแค่นี้ แค่ไอ้คนเซอร์ๆที่เธอ มักมองข้ามไป ถึงหน้าตาฉันอาจไม่ผ่าน พูดจาโผงผางไม่หวานเหมือนใคร แม้คารมบ้านๆเกินไป แต่ข้างในหัวใจรู้หม้าย มันไม่คิดจะหลอก อยากบอกให้รู้ไว้ ลองคบแลหม้ายกับไอ้คนอย่างฉัน