เสียเจ้ามื้อเค้าท์ดาวน์

 เต๊ะ ตระกูลตอ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียเจ้ามื้อเค้าท์ดาวน์ เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยอดชาย อยู่ตระการเรียบเรียง: แซ็ค หลานยายแหม่มสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิค (Sing Music)ติดต่องานแสดง: 0982037796

Am | Em |F | G |
Am | Em |F | G | G |

ใกล้ฮอดปีใหAmม่..ที่น้องให้คำEmมั่นว่าสิเอFาของขวัญปีใหGม่..มาCให้ F  บ่จำคำเว้า Gมื้อเขาท์ดาวน์Emสิมาหาอ้ายAm Dm  สิมาอวยพรกับอ้าย..คือจั่Gงสุปี

 Am  หนึ่งมกราฯ.. Em   น้ำตาไหลหลั่ง F  คนที่เฮาฮัGก..ต้องจบกันCอีหลี  E F  เขาพากันม่วGน ลากคุถัEmง ลากสังกะสีAm Dm  ส่วนโตอ้ายนี้Gนั่งไห้ใส่เหล้C

 F  ส่งท้ายปีเก่า.. Em   เจ้าเอาแฟนใหม่ F  ต้อนรับปีใหม่ อ้ายเป็Gนแฟนเก่า

ของขวัFญ..ที่น้องGให้มาคือบอกลEmาและบอกเลิกกัAmคนที่อยู่Dmสุขสันต์นำกัGน คงสิเป็นเขC Eบ่คิดเลFยว่าวันขึ้นปีใหGม่น้องสิส่งท้าEmยด้วยการเป็นแฟนเก่Amเสียเจ้Dmาใส่มื้อเคาท์ดาGวน์..ปีนี้Am

Am | Em |F G | C |
Am | Em |F | G |

* | ** |

เสียเจ้Dmาใส่มื้อเคาท์ดาGวน์..ปีAm | Em | F | G | Amนี้..คอร์ดเพลง เสียเจ้ามื้อเค้าท์ดาวน์ เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเค้าท์ดาวน์ เต๊ะ ตระกูลตอ ใกล้ฮอดปีใหม่ ที่น้องให้คำมั่น ว่าสิเอาของขวัญปีใหม่ มาให้ บ่จำคำเว้า มื้อเขาท์ดาวน์สิมาหาอ้าย สิมาอวยพรกับอ้าย คือจั่งสุปี หนึ่งมกราฯ น้ำตาไหลหลั่ง คนที่เฮาฮัก ต้องจบกันอีหลี เขาพากันม่วน ลากคุถัง ลากสังกะสี ส่วนโตอ้ายนี้นั่งไห้ใส่เหล้า ส่งท้ายปีเก่า เจ้าเอาแฟนใหม่ ต้อนรับปีใหม่ อ้ายเป็นแฟนเก่า ของขวัญ ที่น้องให้มา คือบอกลาและบอกเลิกกัน คนที่อยู่สุขสันต์นำกัน คงสิเป็นเขา บ่คิดเลยว่าวันขึ้นปีใหม่ น้องสิส่งท้ายด้วยการเป็นแฟนเก่า เสียเจ้าใส่มื้อเคาท์ดาวน์ ปีนี้ เสียเจ้าใส่มื้อเคาท์ดาวน์ ปีนี้