ไม่ใช่สำรองของใคร (ตบหัวลูบหลัง)

 เต็ม นาวา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ใช่สำรองของใคร เต็ม นาวา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อภินันท์ สุวรรณเกตุเรียบเรียง: biglek studioสังกัดค่าย: M recordติดต่องานแสดง: 0622215900, 0959388696

C | F |Em | Dm G | G |

เธอบอกว่าฉันไม่Amดี เธอบอกว่าฉันไม่ใEmช่ในแบบที่เธFอต้องการ ไม่ใช่แบบนี้CเคยบอEกว่าเขานั้นAmดี เคยบอกว่าเขานั้นใEmช่เพียงแค่เขFาเอาใจก็ว่าดีC

แต่ตอEนนี้เป็นไAmง เธอต้องร้องไห้กลับEmมาเขFาหลอกเธอเสียท่าแล้วทิ้งไปCจะมาบอEกว่าฉันนั้นFดี ตอนนี้Gไม่เห้นใคAmอยากจะให้อภัDmย มันสายไปสำหรับเธG

ก็เธEmอมันคนโลเลไม่จริงใAmพอเจอกับเขFาก็ทิ้งฉันไปไม่ใช่เหรCพอโดนทิ้Emงกลับมาหาฉันนั้นเพ้อเจ้Amอย่ามาเสนFอว่าฉันดีกว่าใคGร..

ตบหัวCแล้วลูกหลัง ยังทำหน้าGเศร้าไม่เอAmา ไม่เอา ฉันไม่ใช่สำรองของEmใครตอนทิ้Fงใยไม่คิGด ตอนนี้Emจะมาเริ่มAmใหม่กลับไปF กลับไปเสียเธGอย่ามาบีFบน้ำตา อย่ามาร้Gองเพราะว่าฉันFไม่ใช่สำรอGงอารมณ์ของเธอ

Am | G |

Am | G |Am | G |

F G | C Am | Dm | F G | G |

* | ** |

C | F |Em | Dm G |Am |คอร์ดเพลง ไม่ใช่สำรองของใคร เต็ม นาวา

เนื้อเพลง ไม่ใช่สำรองของใคร เต็ม นาวา เธอบอกว่าฉันไม่ดี เธอบอกว่าฉันไม่ใช่ ในแบบที่เธอต้องการ ไม่ใช่แบบนี้ เคยบอกว่าเขานั้นดี เคยบอกว่าเขานั้นใช่ เพียงแค่เขาเอาใจก็ว่าดี แต่ตอนนี้เป็นไง เธอต้องร้องไห้กลับมา เขาหลอกเธอเสียท่าแล้วทิ้งไป จะมาบอกว่าฉันนั้นดี ตอนนี้ไม่เห้นใคร อยากจะให้อภัย มันสายไปสำหรับเธอ ก็เธอมันคนโลเลไม่จริงใจ พอเจอกับเขาก็ทิ้งฉันไปไม่ใช่เหรอ พอโดนทิ้งกลับมาหาฉันนั้นเพ้อเจ้อ อย่ามาเสนอว่าฉันดีกว่าใคร ตบหัวแล้วลูกหลัง ยังทำหน้าเศร้า ไม่เอา ไม่เอา ฉันไม่ใช่สำรองของใคร ตอนทิ้งใยไม่คิด ตอนนี้จะมาเริ่มใหม่ กลับไป กลับไปเสียเธอ อย่ามาบีบน้ำตา อย่ามาร้อง เพราะว่าฉันไม่ใช่สำรองอารมณ์ของเธอ