ไม่มีทางเหมือนเดิม

 ไทยตรง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีทางเหมือนเดิม ไทยตรง
เนื้อร้อง/ทำนอง: อธิปไตย ไทยตรงเรียบเรียง: อธิปไตย ไทยตรงดนตรี: อธิปไตย ไทยตรง, ศักดินันท์ ภูธนัธอมรสิริ, ศาสตรานนท์ เชื้อสะอาด, พลากร กันเปี่ยมเจ่มติดต่องานแสดง: 0639166983

F# | A#m |D#m | C# |
F# | A#m |D#m | C# |

น้ำF#ตา..ที่ยังคงA#mไหลมากับช่วงD#mเวลา..ที่ผ่าC#นพ้นไปทำไมยัBงคิดถึง คน A#mๆ หนึ่งคิดBถึงเธอสุดหัวC#ใจ

ไม่F#มีใครเข้ามาแทA#mนที่เธอภาพD#mเดิม ๆ ยังคงอยู่C#ในหัวใจเธอBเป็นอย่างไร สA#mบายดีไหมอยาBกรู้ทำอะไร C#

อย่างที่รู้F# ๆ อยู่ ว่าไม่มีA#mทางใดที่จะทำD#mให้ใจ..เรากลับมาC#เป็นเหมือนเดิมฉันและเธBอต่างคนต่าง..มีA#mเส้นทางเดินต้องเผชิBญบนโลกแห่งความจริC#

สิ่งที่แสนF#สวยงาม..นั้นคือควาA#mมทรงจำที่ยังย้ำD#mเตือนเรา..ว่ายังมีC#ใครบางคนที่เคยรักBกัน สนิทสนA#mมมากมายเคยร่วBมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัC#ความทรงจำแสนมีความสุข

F# | A#m |D#m | C# |
F# | A#m |D#m | C# |
F# | C# D# |

อย่างที่รู้G# ๆ อยู่ ว่าไม่มีCmทางใดที่จะทำFmให้ใจ..เรากลับมาD#เป็นเหมือนเดิมฉันและเธC#อต่างคนต่าง..มีCmเส้นทางเดินต้องเผชิC#ญบนโลกแห่งความจริD#

สิ่งที่แสนG#สวยงาม..นั้นคือควาCmมทรงจำที่ยังย้ำFmเตือนเรา..ว่ายังมีD#ใครบางคนที่เคยรักC#กัน สนิทสนCmมมากมายเคยร่วC#มทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัD#ความทรงจำแสนมีG#ความสุข

* | ** |



คอร์ดเพลง ไม่มีทางเหมือนเดิม ไทยตรง

เนื้อเพลง ไม่มีทางเหมือนเดิม ไทยตรง น้ำตา ที่ยังคงไหลมา กับช่วงเวลา ที่ผ่านพ้นไป ทำไมยังคิดถึง คนๆหนึ่ง คิดถึงเธอสุดหัวใจ ไม่มีใครเข้ามาแทนที่เธอ ภาพเดิมๆยังคงอยู่ในหัวใจ เธอเป็นอย่างไร สบายดีไหม อยากรู้ทำอะไร อย่างที่รู้ๆอยู่ ว่าไม่มีทางใด ที่จะทำให้ใจ เรากลับมาเป็นเหมือนเดิม ฉันและเธอต่างคนต่าง มีเส้นทางเดิน ต้องเผชิญบนโลกแห่งความจริง สิ่งที่แสนสวยงาม นั้นคือความทรงจำ ที่ยังย้ำเตือนเรา ว่ายังมีใครบางคน ที่เคยรักกัน สนิทสนมมากมาย เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน ความทรงจำแสนมีความสุข