ใครๆ ก็อยากไปสวรรค์

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใครๆ ก็อยากไปสวรรค์ เทียรี่ เมฆวัฒนา คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: เทียรี่ เมฆวัฒนาเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เทียรี่ เมฆวัฒนา

G Em | G Em |G Em | G Em |

G Em | G Em |G Em | G Em |

ใคร ๆG ก็อยากไปสวรEmรค์แต่ก็ไม่เห็GนมีใครอยากตาEmใคร ๆG ก็อยากไปสวรEmรค์แต่ก็ไม่เห็GนมีใครอยากตาEmถ้าไม่ตาGยแล้วจะไปได้ยังไงEmล่ะถ้าไม่ตาGยแล้วจะไปได้ยังไงEmถ้าอยากไปสวรDรค์.. แต่ไม่อยากตา(G)

G Em | G Em |G Em | G Em |

คนเรGาเกิดมาจะแค่ไหEmน เกิดมGาแล้วมันก็แค่นี้EmคนเรGาเกิดมาทั้งทีEm สุดท้าGยแล้วมันก็แค่นั้Emไม่ว่าเธGอหรือว่าฉัEmน ไม่รู้Gใครจะไปก่อนกัEmทำไว้อย่างไรD.. ก็ต้องได้อย่างนั้น

G Em | G Em |G Em | G Em |

เมื่อไหGร่มันก็เมื่อนั้Emน แค่ไหGนละมันก็แค่นั้EmตรงไหนGละมันก็ตรงนั้Emน ตอนไหGนละมันก็ตอนนั้Emเท่าไหGนละมันก็เท่านั้Emน แบบไหGนละมันก็แบบนั้EmจะนรกหรือสวรDรค์.. ก็ต่างคนต่างไปG

** |

G Em | G Em |G Em | G Em |

Em G | Em G |Em G | Em G |
Em G | Em G |D |

G Em | G Em |G Em | G Em |

คนดีGหรือว่าคนชั่Emว ทุกสิ่Gงอยู่ที่ตัวทำEmจะสูGงหรือว่าจะต่ำEm ทุกสิ่งGอยู่ที่ทำตัEmหล่อสวGยจะรวยหรือจEmเวรกรรGมละเป็นสิ่งน่ากลัEmเพราะกฎแห่งกรDรม..นั้นยุติธรรมเสมG

** | ** |

ถ้าอยากไปสวรDรค์.. แต่ไม่อยากตาGถ้าอยากไปสวรDรค์...   แต่ไม่อยากตาย

G Em | G Em | ( x2 )คอร์ดเพลง ใครๆ ก็อยากไปสวรรค์ เทียรี่ เมฆวัฒนา คาราบาว

เนื้อเพลง ใครๆก็อยากไปสวรรค์ เทียรี่ เมฆวัฒนา คาราบาวใครๆก็อยากไปสวรรค์ แต่ก็ไม่เห็นมีใครอยากตาย ถ้าไม่ตายแล้วจะไปได้ยังไงล่ะ ถ้าไม่ตายแล้วจะไปได้ยังไง ถ้าอยากไปสวรรค์ แต่ไม่อยากตาย คนเราเกิดมาจะแค่ไหน เกิดมาแล้วมันก็แค่นี้ คนเราเกิดมาทั้งที สุดท้ายแล้วมันก็แค่นั้น ไม่ว่าเธอหรือว่าฉัน ไม่รู้ใครจะไปก่อนกัน ทำไว้อย่างไร ก็ต้องได้อย่างนั้น เมื่อไหร่มันก็เมื่อนั้น แค่ไหนละมันก็แค่นั้น ตรงไหนละมันก็ตรงนั้น ตอนไหนละมันก็ตอนนั้น เท่าไหนละมันก็เท่านั้น แบบไหนละมันก็แบบนั้น จะนรกหรือสวรรค์ ก็ต่างคนต่างไป คนดีหรือว่าคนชั่ว ทุกสิ่งอยู่ที่ตัวทำ จะสูงหรือว่าจะต่ำ ทุกสิ่งอยู่ที่ทำตัว หล่อสวยจะรวยหรือจน เวรกรรมละเป็นสิ่งน่ากลัว เพราะกฎแห่งกรรม นั้นยุติธรรมเสมอ ถ้าอยากไปสวรรค์ แต่ไม่อยากตาย ถ้าอยากไปสวรรค์ แต่ไม่อยากตาย