ตั๋วให้ฮัก

 ต้น สะเดา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตั๋วให้ฮัก ต้น สะเดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรศักดิ์ แสนสิม, อรรถพล นาสุนทรเรียบเรียง: บุ๊ค คลาสสิค, เอก ธิติพงศ์ดนตรี: ลาลี่ คนสีดา, พงษ์ กีตาร์, บุ๊คคลาสสิคโปรดิวเซอร์: พงษ์ กีตาร์, อรรถพล นาสุนทรสังกัดค่าย: SOUND ME HANGติดต่องานแสดง: 0877766658

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E |

นั่งฟังAเสียงสายลมต้อC#mงพัดข่องกอF#mไผ่ก้มหน้Dาเขี่ยดินเฮ็ดใจEอยู่ข้างเถียงAนากลั้นDน้ำตาบ่ไหวE มันเจ็บC#mหัวใจจนเบิดคำF#mสิว่าย้อนเห็Bmนมาเต็มสองตา..ว่าเจ้ามีEคนใหม่

สัญญAาสิหย่างควงแขC#mนให้มั่นแก่นคืF#mอว่าเคยเว่Dากับดินกับฟ้Eา สิมีแค่Aเฮาสุดท้าDยแค่เพียงแกล้งEฮักตั๋วเฮ็C#mดให้คนหัวใจF#mเหงาฮ้อBmนฮน ฮักDเจ้าจนเบิดEใจ

ตั๋วให้อ้ายฮัAก ให้ทุ่มเF#mทหัวใจให้หลBmงคิดไปว่ามีEค่าให้อ้ายฝัAน ให้คอF#mงท่า กับคำBmสัญญาบ่จริงEใจบอกบ่ฮัF#mก..ตั้งแF#mM7ต่มื้อนั้นขั้นบอกมF#m7าว่าเจ้าบ่มีBmใจกะคงสิบ่ปล่อEยไป ให้คิดไกลเกินโA | (E)

นั่งฟังAเสียงสายลมส่C#mอง พัดต้องหัF#mวใจสิให้ยื้Dอให้รั้งจั่งใด๋E เมื่ออ้ายเบิดAค่าหากคนDคืออ้ายนิมันEบ่สิสมสืตัดใC#mจให้เจ้าไปฮัF#mกกันสาคำว่าฮักBmของเหมิดค่Dา เจ้าบ่สEนใจ

** |

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E | A E |

** |

A F#m | Bm E | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง ตั๋วให้ฮัก ต้น สะเดา

เนื้อเพลง ตั๋วให้ฮัก ต้น สะเดา นั่งฟังเสียงสายลมต้องพัดข่องกอไผ่ ก้มหน้าเขี่ยดินเฮ็ดใจอยู่ข้างเถียงนา กลั้นน้ำตาบ่ไหว มันเจ็บหัวใจจนเบิดคำสิว่า ย้อนเห็นมาเต็มสองตา ว่าเจ้ามีคนใหม่ สัญญาสิหย่างควงแขนให้มั่นแก่นคือว่า เคยเว่ากับดินกับฟ้า สิมีแค่เฮา สุดท้ายแค่เพียงแกล้งฮัก ตั๋วเฮ็ดให้คนหัวใจเหงา ฮ้อนฮน ฮักเจ้าจนเบิดใจ ตั๋วให้อ้ายฮัก ให้ทุ่มเทหัวใจ ให้หลงคิดไปว่ามีค่า ให้อ้ายฝัน ให้คองท่า กับคำสัญญาบ่จริงใจ บอกบ่ฮัก ตั้งแต่มื้อนั้น ขั้นบอกมาว่าเจ้าบ่มีใจ กะคงสิบ่ปล่อยไป ให้คิดไกลเกินโต นั่งฟังเสียงสายลมส่อง พัดต้องหัวใจ สิให้ยื้อให้รั้งจั่งใด๋ เมื่ออ้ายเบิดค่า หากคนคืออ้ายนิมันบ่สิสม สืตัดใจให้เจ้าไปฮักกันสา คำว่าฮักของเหมิดค่า เจ้าบ่สนใจ