ความจำเรื่องเจ้า (25ปีแกรมมี่โกลด์)

 ตรี ชัยณรงค์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความจำเรื่องเจ้า ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง: สมชาย ตรุพิมายทำนอง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Em | C |D | Em |

เป็Emนจังใด๋น้อ เจ้าจากไปCอยู่ไสน้อจากคนรAmอ..ที่ลืมเรื่องเก่าบ่ไหEmทุกความจำGบ่อาจลEmบ ถึงเพียงคGบแล้วจบไEmเรื่องเจ้าในใAmจ..ซึมแทรกทุกใยความจำBm ฮือ..  B7

แสEmงแดดยามเช้า..เคยส่องเงCาเราเดินเคียงได้ยินAmเพียง..เสียงเพลงเคยชอบยังช้ำEmร้านริมทาGงเคยนั่งคอEmย ร้านปากซอGยมีส้มตำEmล้วนมีรอยจำAm..ที่เจ้านั้นทำแวะมาย้ำGใจ

สิลืCมจังใด๋ สิลบDจังใด๋ G  ความจำเรื่องเจ้Em  เมื่อควาCมเป็นเรานั้นมีDเรื่องราว   หล่นตาGมเส้นทางมากB7มาย   เจ้Cาแค่ลาก็ลืมDกัน เพราะมีGคนคอยลบใAm   แต่สำหรับอ้าB7ย ให้ลืมหายใจ..นั้นคงง่าย(Em)กว่า

Em | D |Em | D |

เปิEmดเบิ่งทีวี ยังมีภาพเงCาเจ้าทับซ้อนข่มตานอAmน ยังฝันว่าเจ้ากลับมาหEmมือถือดังGขึ้นยามใEmด ยังคิดว่าเป็Gนเจ้าโทรมEmทุกห้วงเวลAmา..เจอแต่ภาพเงาของเจ้าGหลอนใจ

C D | G Em |C D | G B7 |
C D | G Em |C D | G |

* |

โอะๆ โอD.. ความทรงจำนั้นมีแต่เจ้Emฮือ.D. ทุกเรื่องราวมีเจ้าผู้Emเดียว

Em | C | D | Em |คอร์ดเพลง ความจำเรื่องเจ้า ตรี ชัยณรงค์

เนื้อเพลง ความจำเรื่องเจ้า ตรี ชัยณรงค์ เป็นจังใด๋น้อ เจ้าจากไปอยู่ไสน้อ จากคนรอ ที่ลืมเรื่องเก่าบ่ไหว ทุกความจำบ่อาจลบ ถึงเพียงคบแล้วจบไป เรื่องเจ้าในใจ ซึมแทรกทุกใยความจำ ฮือ แสงแดดยามเช้า เคยส่องเงาเราเดินเคียง ได้ยินเพียง เสียงเพลงเคยชอบยังช้ำ ร้านริมทางเคยนั่งคอย ร้านปากซอยมีส้มตำ ล้วนมีรอยจำ ที่เจ้านั้นทำแวะมาย้ำใจ สิลืมจังใด๋ สิลบจังใด๋ ความจำเรื่องเจ้า เมื่อความเป็นเรานั้นมีเรื่องราว หล่นตามเส้นทางมากมาย เจ้าแค่ลาก็ลืมกัน เพราะมีคนคอยลบใจ แต่สำหรับอ้าย ให้ลืมหายใจ นั้นคงง่ายกว่า เปิดเบิ่งทีวี ยังมีภาพเงาเจ้าทับซ้อน ข่มตานอน ยังฝันว่าเจ้ากลับมาหา มือถือดังขึ้นยามใด ยังคิดว่าเป็นเจ้าโทรมา ทุกห้วงเวลา เจอแต่ภาพเงาของเจ้าหลอนใจ โอะๆ โอ ความทรงจำนั้นมีแต่เจ้า ฮือ ทุกเรื่องราวมีเจ้าผู้เดียว