ผู้ต้องสงสาร

 ตรี ชัยณรงค์  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้ต้องสงสาร ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: จอร์น ขวัญชัยเรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Am | Em |Am | G |

จาAmกเหตุการณ์ในมื้อนั้น น้อEmงกะหันหลังใส่อ้าDmยเฮ็ดผิดแนวใด๋Em ให้ถามAmแหน่คือฮักAmกันอยู่ดี ๆ แต่ตอนนี้EmเหมือนถูกรังแกสรุDmปคดี คืออ้ายEmแพ้แล้วแม่นAmบ่

คนนั้นแม่นไDmผคือปันใจให้เขAmหรือเป็นแฟนเก่Fาของเจ้าอยู่แCล้วบ่มีวี่แวDmว แล้วเป็นหยัFงมาทำร้าGยกัน..

เลยตกมาเป็นผู้ต้องสงสาCในวัEmนที่อ้ายเสียAmใจส่วนเขาGคือผู้ต้องสงสัFย มาเฮ็ดใEmห้อ้ายใจสิAmขาดเรื่องราGวความฮักจบลงCแล้วคือจัEmงบ่เหลือโตนซาAmหากน้อGงตัดสินใจพลาF | Gด..อ้ายย่านเขาบ่ฮักน้อ(C)งจริง

Am | Em |Dm Em | Am |

C Em | Am G |F Em | Am G |

C Em | Am G |F | Dm G |

* | ** |

C Em | G |

** |

ย้อนว่าจำเลยมาพาดDmพิง..  Gคนถูกทิ้ง.. เลยเป็นผู้ต้องสงสาร

Am | Em | ( x2 ) | Am |คอร์ดเพลง ผู้ต้องสงสาร ตรี ชัยณรงค์

เนื้อเพลง ผู้ต้องสงสาร ตรี ชัยณรงค์ จากเหตุการณ์ในมื้อนั้น น้องกะหันหลังใส่ อ้ายเฮ็ดผิดแนวใด๋ ให้ถามแหน่ คือฮักกันอยู่ดีๆแต่ตอนนี้เหมือนถูกรังแก สรุปคดี คืออ้ายแพ้แล้วแม่นบ่ คนนั้นแม่นไผคือปันใจให้เขา หรือเป็นแฟนเก่าของเจ้าอยู่แล้ว บ่มีวี่แวว แล้วเป็นหยังมาทำร้ายกัน เลยตกมาเป็นผู้ต้องสงสาร ในวันที่อ้ายเสียใจ ส่วนเขาคือผู้ต้องสงสัย มาเฮ็ดให้อ้ายใจสิขาด เรื่องราวความฮักจบลงแล้ว คือจังบ่เหลือโตนซาด หากน้องตัดสินใจพลาด อ้ายย่านเขาบ่ฮักน้องจริง ย้อนว่าจำเลยมาพาดพิง คนถูกทิ้ง เลยเป็นผู้ต้องสงสาร