ตับไตใต้พุง

 ปู่จ๋าน ลองไมค์ L.กฮ. แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตับไตใต้พุง L.กฮ. X ปู่จ๋าน ลองไมค์ (PMC)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรีสกล สมทรง, ปู่จ๋าน ลองไมค์เรียบเรียง: L.กฮ.สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

 F  คนจะเจ้าชู้C ต้องดูที่อะไDm   คนจะหลายใA#จ ต้องดูอะไรบ้างหนา F  ดูที่รอยยิ้Cม หรือดูที่ใบหน้Dm   ดูที่ดวงตA#า หรือดูที่อะไร

 F  ดูที่คำหวานCมากมายเป็นก่ายกอDm   ดูที่อ้วนผอA#ม สูงต่ำดำขาว F  ดูที่กางเกCง หรือดูที่รองเท้Dm   ดูที่กระเป๋A#า หรือดูที่อะไร

 F  คนที่เสริมหน้าอกมา คนที่ฉีดผิวมC   คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึงหน้Dm   หรือว่A#าแม่ค้าออนไลน์ F  คนที่มีเงินเป็นล้าน คนที่กินข้าวแกC   คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรักDmแฟน   คนเหล่านี้A#จะเชื่อใจได้ใช่ไหม

F | C |Dm | A# |

* | ** |

ถ้ารัFกเป็นดั่งอากาศ ธาตุก็ไม่สาCมารถสัมผัสด้วยมือเปล่าถ้ารัDmกเป็นแค่ลมปากฉันก็ไม่อยาA#กฟังคำที่เธอกล่าวถ้ารักFกันที่จิตใจเธอจะรักฉันไหCม ฉันมีแค่ตัวเปล่าก่อนจDmะบอกรักออกมาถามใจตนว่A#าคำนี้มันชัวร์เปล่า

รักกัFนรักที่อะไร รักที่ตับไตCหรือว่าใต้พุงรักที่Dmรสรูปกลิ่นสีแบรนด์เนมที่มีC หรือว่าน้ำปรุงรักที่Fโฉนดที่ดิน หรือว่าเพชรนิCลใส่เป็นกระบุงหรือว่าลมปาDmกที่พ่นออกมาจับใจความได้ว่A#า อ่ะผมรักคุง

ถ้า รFอ อะ กอ แล้ว รัก แสดงว่าคุCณสะกดไม่เป็นเพราะ รDm ไม้หัน ก็ รักอันนี้สิถูCกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเขียFนจะพูดยังไง ขอบอกเอาไว้Cไม่ใช่ประเด็นเพราะรักของฉัDmนคือทำดีต่อกันในทุก ๆ วันCที่อยู่ที่เป็น

** | ** |

F | C | Dm | A# | ( x2 ) | A# |คอร์ดเพลง ตับไตใต้พุง L.กฮ. X ปู่จ๋าน ลองไมค์ (PMC)

เนื้อเพลง ตับไตใต้พุง L.กฮ. X ปู่จ๋านลองไมค์ (PMC) คนจะเจ้าชู้ ต้องดูที่อะไร คนจะหลายใจ ต้องดูอะไรบ้างหนา ดูที่รอยยิ้ม หรือดูที่ใบหน้า ดูที่ดวงตา หรือดูที่อะไร ดูที่คำหวานมากมายเป็นก่ายกอง ดูที่อ้วนผอม สูงต่ำดำขาว ดูที่กางเกง หรือดูที่รองเท้า ดูที่กระเป๋า หรือดูที่อะไร คนที่เสริมหน้าอกมา คนที่ฉีดผิวมา คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึงหน้า หรือว่าแม่ค้าออนไลน์ คนที่มีเงินเป็นล้าน คนที่กินข้าวแกง คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรักแฟน คนเหล่านี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม ถ้ารักเป็นดั่งอากาศ ธาตุ ก็ไม่สามารถสัมผัสด้วยมือเปล่า ถ้ารักเป็นแค่ลมปาก ฉันก็ไม่อยากฟังคำที่เธอกล่าว ถ้ารักกันที่จิตใจ เธอจะรักฉันไหม ฉันมีแค่ตัวเปล่า ก่อนจะบอกรักออกมา ถามใจตนว่าคำนี้มันชัวร์เปล่า รักกันรักที่อะไร รักที่ตับไตหรือว่าใต้พุง รักที่รสรูปกลิ่นสี แบรนด์เนมที่มี หรือว่าน้ำปรุง รักที่โฉนดที่ดิน หรือว่าเพชรนิลใส่เป็นกระบุง หรือว่าลมปากที่พ่นออกมา จับใจความได้ว่า อ่ะผมรักคุง ถ้า รอ อะ กอ แล้ว รัก แสดงว่าคุณสะกดไม่เป็น เพราะ ร ไม้หัน ก็ รัก อันนี้สิถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเขียนจะพูดยังไง ขอบอกเอาไว้ไม่ใช่ประเด็น เพราะรักของฉันคือทำดีต่อกัน ในทุกๆวันที่อยู่ที่เป็น