ผู้ต้องสงสาร

 เวียง นฤมล  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้ต้องสงสาร เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: จอร์น ขวัญชัยเรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Dm | Am |Dm | C |

จาDmกเหตุการณ์ในมื้อนั้น อ้าAmยกะหันหลังใส่น้อGmงเฮ็ดผิดแนวใด๋Am ให้ถามDmแหน่คือฮักDmกันอยู่ดี ๆ แต่ตอนนี้AmเหมือนถูกรังแกสรุGmปคดี คือน้องAmแพ้แล้วแม่นDmบ่

คนนั้นแม่นไGmผคือปันใจให้เขDmหรือเป็นแฟนเก่A#าของเจ้าอยู่แล้Fบ่มีวี่แวGmว แล้วเป็นหยัA#งมาทำร้ายCกัน..

เลยตกมาเป็นผู้ต้องสงสาFในวัAmนที่น้องเสียDmใจส่วนเขาCคือผู้ต้องสงสัA#ย มาเฮ็ดให้Amน้องใจสิDmขาดเรื่องราCวความฮักจบลงFแล้วคือจัAmงบ่เหลือโตนซาDmหากอ้าCยตัดสินใจพลA# | Cาด..น้องย่านเขาบ่ฮักอ้า(F)ยจริง

Dm | Am |Gm Am | Dm |

F Am | Dm C |A# Am | Dm C |

F Am | Dm C |A# | Gm C |

* | ** |

F Am | C |

** |

ย้อนว่าจำเลยมาพาดGmพิง..  Cคนถูกทิ้ง.. เลยเป็นผู้ต้องสงสาร

Dm | Am | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง ผู้ต้องสงสาร เวียง นฤมล

เนื้อเพลง ผู้ต้องสงสาร เวียง นฤมล จากเหตุการณ์ในมื้อนั้น อ้ายกะหันหลังใส่ น้องเฮ็ดผิดแนวใด๋ ให้ถามแหน่ คือฮักกันอยู่ดีๆแต่ตอนนี้เหมือนถูกรังแก สรุปคดี คือน้องแพ้แล้วแม่นบ่ คนนั้นแม่นไผคือปันใจให้เขา หรือเป็นแฟนเก่าของเจ้าอยู่แล้ว บ่มีวี่แวว แล้วเป็นหยังมาทำร้ายกัน เลยตกมาเป็นผู้ต้องสงสาร ในวันที่น้องเสียใจ ส่วนเขาคือผู้ต้องสงสัย มาเฮ็ดให้น้องใจสิขาด เรื่องราวความฮักจบลงแล้ว คือจังบ่เหลือโตนซาด หากอ้ายตัดสินใจพลาด น้องย่านเขาบ่ฮักอ้ายจริง ย้อนว่าจำเลยมาพาดพิง คนถูกทิ้ง เลยเป็นผู้ต้องสงสาร