เคยบ่

  วิว ธนกาญจน์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เคยบ่ วิว ธนกาญจน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0635591464

G | Bm |Am | D |
C D | Bm Em |Am D | G |

เคยGบ่ เวลาอาบน้ำสระผBmมแล้วต้องหลับตากะเห็นหน้าCคนนั้นลอยมา แล่นตำใจDอยู่บ่เซาเคยGบ่ ยามถูสบู่กลินนี้Bmแล้วคิดฮอดเขาคิดฮอดความCเก่า ตอนเฮายังฮักDกัน

ยามกินข้าCว กะเมนูนี้D ที่อ้ายเคBmยสั่งมาประจำEmจนน้องติCด ต้องสั่งกินBmทุกวันทั้งที่ในCวันนี้ น้องบ่มีอ้าDยแล้ว..

เคยGบ่ อ้ายเคยเป็Bmนคือกันอยู่บ้EmเคยCบ่ เคนคึดDฮอดกันอยู่บ้อGใจ   DเคยGบ่ ฮักจนว่Bmามันลืมบ่Em Dได้ฮ้องไห้C ยามคึดฮอดหลDาย เคยเป็นอยู่บ้G

ฮ้องไห้C ยามคึดฮอดหลาDย เคยเป็นอยู่บ้G

C | Bm |Am D | G |

C | Bm Em |C | D |

* | ** | ** |

ฮ้องไห้C ยามคึดฮอดหลDาย.. คือกันอยู่บ้อG..

C | Bm |Am D | G |คอร์ดเพลง เคยบ่ วิว ธนกาญจน์

เนื้อเพลง เคยบ่ วิว ธนกาญจน์ เคยบ่ เวลาอาบน้ำสระผมแล้วต้องหลับตา กะเห็นหน้าคนนั้นลอยมา แล่นตำใจอยู่บ่เซา เคยบ่ ยามถูสบู่กลินนี้แล้วคิดฮอดเขา คิดฮอดความเก่า ตอนเฮายังฮักกัน ยามกินข้าว กะเมนูนี้ ที่อ้ายเคยสั่งมาประจำ จนน้องติด ต้องสั่งกินทุกวัน ทั้งที่ในวันนี้ น้องบ่มีอ้ายแล้ว เคยบ่ อ้ายเคยเป็นคือกันอยู่บ้อ เคยบ่ เคนคึดฮอดกันอยู่บ้อใจ เคยบ่ ฮักจนว่ามันลืมบ่ได้ ฮ้องไห้ ยามคึดฮอดหลาย เคยเป็นอยู่บ้อ ฮ้องไห้ ยามคึดฮอดหลาย เคยเป็นอยู่บ้อ ฮ้องไห้ ยามคึดฮอดหลาย คือกันอยู่บ้อ