โอะเดอช่า

 Warin อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โอะเดอช่า Warin วรินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Kleebho (คลีโพ)เรียบเรียง: เดอะโพบันทึก

E | E |A | A |
E | E |A | A |

อยู่ตรงนี้Eฉันเห็นแสงดาวแมลงกลางคืนประสานเพลง ดาAว ด้าว ด๊าวมีเรื่องราEวที่ยังซ่อนอยู่ มีชีวิตที่ยังซ่อนอยู่ในป่Aา ป่า ป๊า

ไม่ต้องคิดC#mมากมาย บ่ายชีวิBตวุ่นวาย..เก่าA ๆมีชีวิC#mตก็ยังดี ใช้ชีวิBตที่ยังมี..เดินAทาง

บูเดอนาC#mว บูเดอยาวบูเดอปาBว บูเดอลา บูเดอชAบูเดอนาC#mว บูเดอยาวบูเดอปาBว บูเดอลา บูเดอชA

E | E |A | A |

อยู่ตรงนี้Eฉันเห็นแสงดาวแมลงกลางคืนประสานเพลง ดาAว ด้าว ด๊าวดอกหญ้าขาEว และ ส้ม ม่วง แดงเบ่งกันบานสองข้างทาง เดAอ เด้อ เด๊อ

* | ** |

C#m | B |A | A |
C#m | B |A | A |

** |คอร์ดเพลง โอะเดอช่า Warin วรินทร์

เนื้อเพลง โอะเดอช่า Warin วรินทร์ อยู่ตรงนี้ฉันเห็นแสงดาว แมลงกลางคืนประสานเพลง ดาว ด้าว ด๊าว มีเรื่องราวที่ยังซ่อนอยู่ มีชีวิตที่ยังซ่อนอยู่ ในป่า ป่า ป๊า ไม่ต้องคิดมากมาย บ่ายชีวิตวุ่นวาย เก่าๆมีชีวิตก็ยังดี ใช้ชีวิตที่ยังมี เดินทาง บูเดอนาว บูเดอยาว บูเดอปาว บูเดอลา บูเดอชา บูเดอนาว บูเดอยาว บูเดอปาว บูเดอลา บูเดอชา อยู่ตรงนี้ฉันเห็นแสงดาว แมลงกลางคืนประสานเพลง ดาว ด้าว ด๊าว ดอกหญ้าขาว และ ส้ม ม่วง แดง เบ่งกันบานสองข้างทาง เดอ เด้อ เด๊อ