กะแล้วแต่

 วิเชียร ไชยเลิศ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กะแล้วแต่ วิเชียร ไชยเลิศ
เนื้อร้อง/ทำนอง: โกสินทร์ สุระษรเรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียงดนตรี: ไอซ์ หนุ่มภูไท

Cm | Cm |

หมอลำโบราCmณ ย่านคนว่Fาไม่ทันสCm A#มัยก็แล้วแต่ตามใG#จ ได้ทุกทA#าง บ่ขวางD#เจ้าดอกวาสนาเต่Cmา ค่อยคืบค่อยคลาCนอ่านกระต่ายบ่ออD#อ้ายคนกระจอCmก บอกได้สามA#คำ..กะแล้วCm D# | Fmแต่..

Fm | Fm |Fm | Fm |

Fm | Fm |Fm | Cm | Cm |

Fm | Fm |Fm | Fm |
Fm | Fm |

 Fm  โอ่ยหนอนาย หนอนาย   ตาย ตายแท้ หัวใจเป็นแผล ยืนเศร้าเหงาง่วง   ไปควงผู้ใหม่เย้ย บ่เคยเว้าสั่งลา   ไปก่อนหนา ฮอดบ่ว่าจักคำG#   ชั่งใจดำดั่งสีอีกา วาสนาอ้ายมันบ่ถึง   จึงเสียเจ้าให้เขาไปครอง   น้ำตานองเสียน้องเพราะจน   ลืมคนต่ำต้อยน้ำตาย้อยนั่งแนFm   เจ้ายิ้มแย้มอ้ายเป็นผู้นอนซม   เจ็บระบบทางในคิดไปใจท้อ

เจ้าบ่ง้Fmอ อ้ายยังแคร์ แคร์น้องคือเก่าน้องมีเขาอ้ายยังมีเจ้าในใจเสมCmกะแล้วแต่เจ้Fmา สิเอาผู้ใด๋ก็แล้วแต่A#mเธอหมอลำทำใFmจ บ่สู้กับไผ แข่งไปย้านเก้อกะแล้วแต่อ้ายตายยืนเทิ้อเล่D#มันสิทธิ์ของเธCmอ จะเลือกเอFm | Fm | Fmาใคร..

 Fm  ทำใจได้ เจ็บปวดปานใด๋กะทนได้คือเก่าทำใจได้ เจ็บปวดปานใด๋ กะทนได้คือเก่าใจมันมักแต่เจ้า เหงาง่วงบ่ตายความผิดหวังบ่พังความฮักอ้ายออกจากหัวใจ บ่เอาไผมาแทนที่เธอเด้อน้อง

ได้แต่มอFmง มองน้องกับเขาเศร้าใจอีหลีด้วยความยินดี ไม่มีเหตุผลของคนผิดหวังใหญ่จั่งพ้G#อ คิดหยังหลายน้อให้มันอุกอั่A#mคนที่อ้ายฮักอยู่สุขสมหวัCmอ้ายน้ำตาD#พังกะแล้Fmวแต่..

Fm | A#m |G# Cm | Fm |

 Fm  เป็นคนแพ้อยู่ตามประสาหากินเช้าคำเป็นคนแพ้อยู่ตามประสาหากินเช้าค่ำเอาเสียงลำแค้น ๆ แทนน้ำล่องคอยามคิดพ้อกะเป็นโหง่นมาตำกะแล้วแต่เธอเด้อคำ อย่าจำมันไว้กะแล้วแต่ใจ..ของนางเด้อ ของนางเด้อ..

Fm | Fm | ( x4 )คอร์ดเพลง กะแล้วแต่ วิเชียร ไชยเลิศ

เนื้อเพลง กะแล้วแต่ วิเชียร ไชยเลิศ หมอลำโบราณ ย่านคนว่าไม่ทันสมัย ก็แล้วแต่ตามใจ ได้ทุกทาง บ่ขวางเจ้าดอก วาสนาเต่า ค่อยคืบค่อยคลานอ่านกระต่ายบ่ออก อ้ายคนกระจอก บอกได้สามคำ กะแล้วแต่ โอ่ยหนอนาย หนอนาย ตาย ตายแท้ หัวใจเป็นแผล ยืนเศร้าเหงาง่วง ไปควงผู้ใหม่เย้ย บ่เคยเว้าสั่งลา ไปก่อนหนา ฮอดบ่ว่าจักคำ ชั่งใจดำดั่งสีอีกา วาสนาอ้ายมันบ่ถึง จึงเสียเจ้าให้เขาไปครอง น้ำตานองเสียน้องเพราะจน ลืมคนต่ำต้อยน้ำตาย้อยนั่งแนม เจ้ายิ้มแย้มอ้ายเป็นผู้นอนซม เจ็บระบบทางในคิดไปใจท้อ เจ้าบ่ง้อ อ้ายยังแคร์ แคร์น้องคือเก่า น้องมีเขาอ้ายยังมีเจ้าในใจเสมอ กะแล้วแต่เจ้า สิเอาผู้ใด๋ก็แล้วแต่เธอ หมอลำทำใจ บ่สู้กับไผ แข่งไปย้านเก้อ กะแล้วแต่อ้ายตายยืนเทิ้อเล่อ มันสิทธิ์ของเธอ จะเลือกเอาใคร ทำใจได้ เจ็บปวดปานใด๋กะทนได้คือเก่า ทำใจได้ เจ็บปวดปานใด๋ กะทนได้คือเก่า ใจมันมักแต่เจ้า เหงาง่วงบ่ตาย ความผิดหวังบ่พังความฮักอ้าย ออกจากหัวใจ บ่เอาไผมาแทนที่เธอเด้อน้อง ได้แต่มอง มองน้องกับเขาเศร้าใจอีหลี ด้วยความยินดี ไม่มีเหตุผลของคนผิดหวัง ใหญ่จั่งพ้อ คิดหยังหลายน้อให้มันอุกอั่ง คนที่อ้ายฮักอยู่สุขสมหวัง อ้ายน้ำตาพังกะแล้วแต่ เป็นคนแพ้อยู่ตามประสาหากินเช้าคำ เป็นคนแพ้อยู่ตามประสาหากินเช้าค่ำ เอาเสียงลำแค้นๆแทนน้ำล่องคอ ยามคิดพ้อกะเป็นโหง่นมาตำ กะแล้วแต่เธอเด้อคำ อย่าจำมันไว้ กะแล้วแต่ใจ ของนางเด้อ ของนางเด้อ