ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน

 วงทัพห้า  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน วงทัพห้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: โอม วงทัพห้าเรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายติดต่องานแสดง: 0620133659

ไม่ต้องเป็นห่วงฉัCน เมื่อเธอEmเลือกที่จะไAmฉันไม่เป็นไรF เธอก็GดูแลตัวเองCดี ๆ

Am Em | F C |
Am Em | F | G |

ขอบคุCณสิ่งดี ๆ ที่เคยEmมีต่อกันความสัมพันFธ์..ที่สองเราเคยร่วมทาG C  เคยมีความสุขด้วยกัน  Em   วันนั้นเธอจับมือฉัน   และวันนี้Gคงถึงเวลา..ที่เธอGต้องปล่อยไป โว้C

 Am  คงผิดที่ฉันเอง..ที่วันนี้Emยังดีไม่พอ   จะไม่ร้อFงขอ ยินยอGมปล่อยเธอไC Am  ถึงมันจะเจ็บช้ำ ปวดร้าEmวในใจแค่ไหน   คงไม่มีFประโยชน์อะไร ปล่อยเธอไปGล่ะดีแล้ว

ไม่ต้องเป็นห่วงฉัCน เมื่อเธอEmเลือกที่จะไAmฉันไม่Gเป็นไFร เธอก็GดูแลตัวเองCดี ๆขอบคุFณที่เคยรักGกัน ขอบคุEmณวันเวลาที่แสAmนดีตั้งแต่Fวันนี้.. คงไม่มีGอีกแล้ว..แววตาคู่นั้(C)

Am | Em |F | G | G |

Am | Em |F | C |
Am | Em |F | G |

* | ** | ** |

ตั้งแต่Fวันนี้.. คงไม่มีGอีกแล้ว..แววตาคู่นั้Cตั้งแต่Fวันนี้.. คงเหลือเพียGงคำสัญญา..ที่เธอบอกจะไม่ทิ้งC | Cmaj7กัน..คอร์ดเพลง ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน วงทัพห้า

เนื้อเพลง ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน วงทัพห้า ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน เมื่อเธอเลือกที่จะไป ฉันไม่เป็นไร เธอก็ดูแลตัวเองดีๆ ขอบคุณสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกัน ความสัมพันธ์ ที่สองเราเคยร่วมทาง เคยมีความสุขด้วยกัน วันนั้นเธอจับมือฉัน และวันนี้คงถึงเวลา ที่เธอต้องปล่อยไป โว้ คงผิดที่ฉันเอง ที่วันนี้ยังดีไม่พอ จะไม่ร้องขอ ยินยอมปล่อยเธอไป ถึงมันจะเจ็บช้ำ ปวดร้าวในใจแค่ไหน คงไม่มีประโยชน์อะไร ปล่อยเธอไปล่ะดีแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน เมื่อเธอเลือกที่จะไป ฉันไม่เป็นไร เธอก็ดูแลตัวเองดีๆขอบคุณที่เคยรักกัน ขอบคุณวันเวลาที่แสนดี ตั้งแต่วันนี้ คงไม่มีอีกแล้ว แววตาคู่นั้น ตั้งแต่วันนี้ คงไม่มีอีกแล้ว แววตาคู่นั้น ตั้งแต่วันนี้ คงเหลือเพียงคำสัญญา ที่เธอบอกจะไม่ทิ้งกัน