ลมแล้ง (Summertime)

 LANDOKMAI YEW สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลมแล้ง YEW feat. LANDOKMAI
เนื้อร้อง/ทำนอง: Prat Parnployเรียบเรียง: YEWติดต่องานแสดง: 0805624598

ถ้าปล่อCยให้คุณไBmป ไม่รู้Amจะเป็นยังไGร่วงหล่Cนดั่งใบไBmม้ เมื่อคุAmณต้องเดินไปไกGหากหัCนไปมองเมื่Bmอใด จะเห็Amนผมรอที่Gเดิมแต่ปีCนี้ไม่เหมือนBmก่อน เมื่อผมAmมอง คุณอยู่Gไหน

C Bm | Am G |
C Bm | Am G |
C Bm | Am G |
C Bm | Am G |

ข้างนอกCมันโหดร้Bmาย ตัวฉัAmนต้องทำยังไงGในมืCอมีดอกไม้Bm แต่ลAmมก็พัดไปไกGแค่หัCนไปมองทางBmใด ก้อนหิAmนกระจายบนพื้นGทรายแต่ฉันCขอคุณรอBmก่อน จะคิดAmถึง อยู่ห่างGไกล

Emมจะรอแค่คุD/F#ณ ตรงนี้Gไม่เปลี่ยนไปฉันEmจะขอให้วันD/F#พรุ่งนี้ต้นไม้C..ยังผลิA7ใบนับEmคืนวันและรอD/F#ให้เราได้หวนGคืนมาอย่างสดใส.. D

หลับCตาลง ก็คิดDถึงคุณที่อยู่Bmตรงนี้ตลอดEmมาช่วงCเวลาที่เราDจับมือและมอBmบความรักก่อนจาEmกลายิ้มCที่ผมเคยมองDทุกวัน คำBmที่คุณต้องพูดEmทุกคราฉัAmนคิดถึDง..เธอGจริง ๆ

C D | Bm Em |C D | Em G |
C D | Bm Em |C D | Em G |

* | ** | ** |

C D | Bm Em |C D | Em G |
C D | Bm E7 |C D | Em G |

C D | Bm Em |C D | Em G |
C D | Bm E7 |C D | Em G |คอร์ดเพลง ลมแล้ง YEW feat. LANDOKMAI

เนื้อเพลง ลมแล้ง YEW feat. LANDOKMAI ถ้าปล่อยให้คุณไป ไม่รู้จะเป็นยังไง ร่วงหล่นดั่งใบไม้ เมื่อคุณต้องเดินไปไกล หากหันไปมองเมื่อใด จะเห็นผมรอที่เดิม แต่ปีนี้ไม่เหมือนก่อน เมื่อผมมอง คุณอยู่ไหน ข้างนอกมันโหดร้าย ตัวฉันต้องทำยังไง ในมือมีดอกไม้ แต่ลมก็พัดไปไกล แค่หันไปมองทางใด ก้อนหินกระจายบนพื้นทราย แต่ฉันขอคุณรอก่อน จะคิดถึง อยู่ห่างไกล ผมจะรอแค่คุณ ตรงนี้ไม่เปลี่ยนไป ฉันจะขอให้วันพรุ่งนี้ต้นไม้ ยังผลิใบ นับคืนวันและรอให้เรา ได้หวนคืนมาอย่างสดใส หลับตาลง ก็คิดถึงคุณที่อยู่ตรงนี้ตลอดมา ช่วงเวลาที่เราจับมือ และมอบความรักก่อนจากลา ยิ้มที่ผมเคยมองทุกวัน คำที่คุณต้องพูดทุกครา ฉันคิดถึง เธอจริงๆ