วัยรุ่นอยากลอง

 อาร์ม ประสานงา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วัยรุ่นอยากลอง อาร์ม ประสานงา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาร์ม ประสานงาเรียบเรียง: BOYRECORD STUDIOติดต่องานแสดง: 0884463399

Dm | A# |C | Dm |
Dm | A# |C | Dm |

ดมกลิ่นดูลาDmย ตัววายหางA#ยาวพิมพ์ลึกหรือCเปล่า เม็ดสีอะไDmลายเร็ว ลายช้Dmา ราคาเท่าA#ไรเสพแล้วเป็นยังไงC วัยรุ่นอยากลอF Cง..

อาการมันเชืDmอน เพราะเสพแล้วไม่ได้A#นอนบางทีก็หลCอน.. เหมือนกับติบ้Dmหัวใจเต้นรัDmว หวาดกลัวนายมA#ก็เลยต้องดื่มสุรCา.. เพื่อควบคุมหัวใจF

สู่ความตA# Cาย..     ทั้งที่ยังหายใDmจะเป็นยังไA# Cง..      หลังนับจากนี้Dmคนที่รักเA# Cรา..      เขาก็เมินหน้าหDmนีสูญสิ้นศักดิ์A# Cศรี..      ไร้ซึ่งราคF

หมดความหมA#าย เมื่อร่างกาCย..มันอ่อนล้DmหมดเวลA#า..ในชีวิCต..วัยกำลังโDmโดนประนาA#ม..จากสังคCม..ว่าคนโDmเจ็บปวดที่รู้A#..ในที่สุCด..คือครอบครัDmจะขาว จะดำA# โดนกระทำC ก็เพราะตัDmจะดี จะชั่A#ว ก็สุดแCต่..ที่ตัวDmทำ

A# C | Dm |A# C | F |
Dm | Gm |A# C | Dm |

* | ** |

จะดี จะชั่A#ว ก็สุดแCต่..ที่ตัวDmทำ..คอร์ดเพลง วัยรุ่นอยากลอง อาร์ม ประสานงา

เนื้อเพลง วัยรุ่นอยากลอง อาร์ม ประสานงา ดมกลิ่นดูลาย ตัววายหางยาว พิมพ์ลึกหรือเปล่า เม็ดสีอะไร ลายเร็ว ลายช้า ราคาเท่าไร เสพแล้วเป็นยังไง วัยรุ่นอยากลอง อาการมันเชือน เพราะเสพแล้วไม่ได้นอน บางทีก็หลอน เหมือนกับติบ้า หัวใจเต้นรัว หวาดกลัวนายมา ก็เลยต้องดื่มสุรา เพื่อควบคุมหัวใจ สู่ความตาย ทั้งที่ยังหายใจ จะเป็นยังไง หลังนับจากนี้ คนที่รักเรา เขาก็เมินหน้าหนี สูญสิ้นศักดิ์ศรี ไร้ซึ่งราคา หมดความหมาย เมื่อร่างกาย มันอ่อนล้า หมดเวลา ในชีวิต วัยกำลังโต โดนประนาม จากสังคม ว่าคนโซ เจ็บปวดที่รู้ ในที่สุด คือครอบครัว จะขาว จะดำ โดนกระทำ ก็เพราะตัว จะดี จะชั่ว ก็สุดแต่ ที่ตัวทำ จะดี จะชั่ว ก็สุดแต่ ที่ตัวทำ