เธอคงลืมไปแล้ว

 ส้ม ธัญชนก Babyhome สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอคงลืมไปแล้ว Babyhome faet. ส้ม ธัญชนก
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปารเมศ จันทร์ภูชงค์เรียบเรียง: สิรวิชญ์ มะลิทิพย์

G# | Cm |C# | D# |
G# | Cm |C# | D# |

คิดG#ถึงเธอทุก ๆ วัน ไม่คิดD#ว่าเราจะจากกันยังคิCmดว่าเป็นความฝันอยู่เลFmเคยG#พูดว่ารักกัน จะจับD#มือกันไม่ห่างและมัCmนคงต้องร้างลาไปไกFm

ฉัCmน..จะลืมง่าย ๆ คงทำไม่ได้FmเพราะเธCmอ..มันมีความหมายซะเหลือFmเกินน้ำตาCm..มันไหลไม่ได้รับเชิFmเกิC#นขีดจำกัดของหัวใจ D#

ก็ฉันมันคิดถึG#ง อยากจดึงเธอกลับมCmอยากจะใช้เวลC#า..รักกันเหมือนที่เคD#ได้โปรดกลับมาได้ไหG#ม อย่าทิ้งฉันไว้ลำพัCmหรือฉันคงไม่มีหวัC#ง..ที่เธอจะกลับมD#(เพราะเธอนั้นคงลืมไปG#แล้ว)   D#

G# | Cm |C# | D# |
G# | Cm |A#m D# | G# |

* | ** | ** |

เพราะเธอนั้นคงลืมไปG#แล้ว..คอร์ดเพลง เธอคงลืมไปแล้ว Babyhome faet. ส้ม ธัญชนก

เนื้อเพลง เธอคงลืมไปแล้ว Babyhome faet. ส้ม ธัญชนก คิดถึงเธอทุกๆวัน ไม่คิดว่าเราจะจากกัน ยังคิดว่าเป็นความฝันอยู่เลย เคยพูดว่ารักกัน จะจับมือกันไม่ห่าง และมันคงต้องร้างลาไปไกล ฉัน จะลืมง่ายๆคงทำไม่ได้ เพราะเธอ มันมีความหมายซะเหลือเกิน น้ำตา มันไหลไม่ได้รับเชิญ เกินขีดจำกัดของหัวใจ ก็ฉันมันคิดถึง อยากจดึงเธอกลับมา อยากจะใช้เวลา รักกันเหมือนที่เคย ได้โปรดกลับมาได้ไหม อย่าทิ้งฉันไว้ลำพัง หรือฉันคงไม่มีหวัง ที่เธอจะกลับมา (เพราะเธอนั้นคงลืมไปแล้ว) เพราะเธอนั้นคงลืมไปแล้ว