ป.ขี้ไก่

 บอล สราวุฒิ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ป.ขี้ไก่ บอล สราวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุ๊ค ศุภกาญจน์เรียบเรียง: 216 สตูดิโอ (ขอนแก่น), บุ๊ค ศุภกาญจน์, จักรกฤษ บุญสิทธิ์ (แซมมี่)สังกัดค่าย: บังเอิญ มิวสิค

นั่F#mงฮำยาสูบ ที่เพิ่งซื้อDมาแต่ร้าน..แม่ใหญ่Aแดงซองละ 10 บาEลุF#mกตื่นแต่เช้า ฟ้าDวซาวไส่รถไถออกไปAนา แก่หญ้ามาให้Eงัว

พอแต่ได้F#mพ้อหน้าลูกสาวแม่ใหญ่Eแดงอิหล่าคำแพDง เพิ่นเป็EนดาวมหAาลัยบอF#mกเจ้าของ..ให้เจียมEแหน่เด้อหัวใจอยากอายเข้าไกDล้ ย้านเจ้าเหม็นกุยบักคนEจนโอ้Eย..

ใส่ดาวเทียมAตีนแตกเขิบเล็บตีนดำE/G# ตัวหม่อท่อสกปรF#mก หน้าตาบ่หล่อหน้าบ่เคEยพ้อครีมจักเทื่อเจ้าเรียน มA.มหาลัย อ้ายจบ ม.3E ป.ขี้ไก่เจียมตัวF#mแหน่เด้อใจ สมควรDแล้ว.. E(เกี่ยวหญ้าให้งัวAก่อน)  E

* | ** |

 D  อ้ายมันพอกะเทินมันบ่เป็นเก้า E  เลี้ยงไก่ เลี้ยงงัว ตามปะสา C#m  มันบ่ได้หรูF#mหรา ดูEดี D  มืออ้ายมันหญ๋า มันบ่สมเจ้E   สิไปบายแก้มเจ้าผู้สาC#mว อ้ายย้านขี้ไก่F#mมัน..   ติดEเสื้องาม ๆD .. ของเจ้Eา..   โอ้..C#m | F#mโอย..

D | E |C#m | F#m |
D | E | E |

** | ** |

เกี่ยวหญ้าให้งัวF#mก่อน..  D | Aคอร์ดเพลง ป.ขี้ไก่ บอล สราวุฒิ

เนื้อเพลง ป.ขี้ไก่ บอล สราวุฒิ นั่งฮำยาสูบ ที่เพิ่งซื้อมาแต่ร้าน แม่ใหญ่แดง ซองละ 10 บาท ลุกตื่นแต่เช้า ฟ้าวซาวไส่รถไถ ออกไปนา แก่หญ้ามาให้งัว พอแต่ได้พ้อหน้าลูกสาวแม่ใหญ่แดง อิหล่าคำแพง เพิ่นเป็นดาวมหาลัย บอกเจ้าของ ให้เจียมแหน่เด้อหัวใจ อยากอายเข้าไกล้ ย้านเจ้าเหม็นกุยบักคนจน โอ้ย ใส่ดาวเทียมตีนแตกเขิบ เล็บตีนดำ ตัวหม่อท่อ สกปรก หน้าตาบ่หล่อ หน้าบ่เคยพ้อครีมจักเทื่อ เจ้าเรียน ม มหาลัย อ้ายจบ ม 3 ป ขี้ไก่ เจียมตัวแหน่เด้อใจ สมควรแล้ว (เกี่ยวหญ้าให้งัวก่อน) อ้ายมันพอกะเทินมันบ่เป็นเก้า เลี้ยงไก่ เลี้ยงงัว ตามปะสา มันบ่ได้หรูหรา ดูดี มืออ้ายมันหญ๋า มันบ่สมเจ้า สิไปบายแก้มเจ้าผู้สาว อ้ายย้านขี้ไก่มัน ติดเสื้องามๆ ของเจ้า โอ้ โอย เกี่ยวหญ้าให้งัวก่อน