ลบความทรงจำ

 บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลบความทรงจำ บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์
เนื้อร้อง/ทำนอง: หลวงแต วงบิ๊กไซต์เรียบเรียง: บอยเพลย์ สตูดิโอ (พัทลุง)สังกัดค่าย: หนุ่มอ้อยโชว์ติดต่องานแสดง: 0800381672, 0896469424

A | E |F#m | E |

อยากใช้Aเวลาเท่าที่Eฉันมีอยู่กับคDนที่แสนดี..ของหัวEใจหากวันF#mพรุ่งนี้..ต้องเป็นวันEสุดท้ายให้ฉันDได้อยู่ใกล้เธEอ..

ถ้าวัF#mนพรุ่งนี้ เธอจะไม่EมีฉันขอDเธออย่าร้องให้E..หากวันF#mพรุ่งนี้..ต้องเป็นวันEสุดท้ายให้เธอDเปิดใจ..ยอมรับEคนใหม่อีกสักคA | Eน..

ทิ้งฉันเลยวันนี้A ตอนที่EฉันยังมีลมF#mหายใจฉันจะจำDภาพเธอเอาไว้..ว่าเธอคืEอคนที่แสนดีปล่อยมือฉัAนแล้วไปกับเขาลืมเรื่องของเรEาว่าเคยรักกันปล่อยคืDนและวันลบEภาพชองฉัน..(ออกจากใจเธอ)

A | E |

A | E |F#m | E |
A | E |F#m | E |

* | ** | ** |

A | E |F#m | E |A |คอร์ดเพลง ลบความทรงจำ บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์

เนื้อเพลง ลบความทรงจำ บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์ อยากใช้เวลาเท่าที่ฉันมี อยู่กับคนที่แสนดี ของหัวใจ หากวันพรุ่งนี้ ต้องเป็นวันสุดท้าย ให้ฉันได้อยู่ใกล้เธอ ถ้าวันพรุ่งนี้ เธอจะไม่มีฉัน ขอเธออย่าร้องให้ หากวันพรุ่งนี้ ต้องเป็นวันสุดท้าย ให้เธอเปิดใจ ยอมรับคนใหม่อีกสักคน ทิ้งฉันเลยวันนี้ ตอนที่ฉันยังมีลมหายใจ ฉันจะจำภาพเธอเอาไว้ ว่าเธอคือคนที่แสนดี ปล่อยมือฉันแล้วไปกับเขา ลืมเรื่องของเราว่าเคยรักกัน ปล่อยคืนและวัน ลบภาพชองฉัน (ออกจากใจเธอ)