พี่ชายเอ๋ย

 เบลล์ นิภาดา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พี่ชายเอ๋ย เบลล์ นิภาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์เรียบเรียง: ภาคิน DL Studio, จักรี อบมาติดต่องานแสดง: 0868600272

G#m | E |F# | G#m |

E | F# |D#m | G#m |

โอ๋G#mย..ละน้Eอ..พี่ชายC#mเอ้ย.. คิดฮอดG#mเจ้า..

 G#m  อ้ายเอ้ย ย้อนว่าคิดฮอดเจ้า   นั่งกอดเข่าEอยู่ผู้เดียว บ่ได้เลียว..   หC#mาผู้ใหม่..คือเจ้G#mาดอกหวา

 G#m  อ้ายเอ้ย ตั้งแต่เจ้าถิ่มป๋า   ตาหลัEงบ่อหันแนม..   น้ำตาน้C#mอง..บ่มีG#mค่า..

พอสิรั้C#mง.. ให้อ้าG#mยอยู่..พอสิกู้C#m..    อ้าG#mยกลับมา..พอสิจ่อC#mง.. ขานเอิ้G#mนใจคืนมาคึดต่Eอ ตั้งหน้า จาฮักF#คือแต่กี้..

โอ๋เด้G#mพี่ชายเอ๋ย คนเคยฮวมสู้ยอดพะทูD#mบ่อนเจ้ายังบ่อมีไผซอนน้องนี้นอC#mนกอดน้ำตา หลับบ่อเลยเลบสักคาแม้จันทรEาเคลื่อนคล้อย ขี้ตะเง็F#นแทนที่สักกี่G#mคืน ยังสะอื้นหาจูบสั่งลD#mาเทื่อสุดท้าย อ้ายบ่อมีC#mให้ไว้ใจดำG#mแท้น้อ..

** |

E | B |C#m | G#m |
E | B |C#m | G#m |

น้ำตาC#mบ่พอสิรั้ง.. ให้อ้าG#mยอยู่..บ่พอสิกู้C#m..    อ้าG#mยกลับมา..บ่พอสิจ่อC#mง.. ขานเอิ้G#mนใจคืนมาคึดต่Eอ ตั้งหน้า จาฮักF#คือแต่กี้..

* | * | ** |

G#m | E |F# | G#m | G#m |คอร์ดเพลง พี่ชายเอ๋ย เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง พี่ชายเอ๋ย เบลล์ นิภาดา โอ๋ย ละน้อ พี่ชายเอ้ย คิดฮอดเจ้า อ้ายเอ้ย ย้อนว่าคิดฮอดเจ้า นั่งกอดเข่าอยู่ผู้เดียว บ่ได้เลียว หาผู้ใหม่ คือเจ้าดอกหวา อ้ายเอ้ย ตั้งแต่เจ้าถิ่มป๋า ตาหลังบ่อหันแนม น้ำตาน้อง บ่มีค่า พอสิรั้ง ให้อ้ายอยู่ พอสิกู้ อ้ายกลับมา พอสิจ่อง ขานเอิ้นใจคืนมา คึดต่อ ตั้งหน้า จาฮักคือแต่กี้ โอ๋เด้พี่ชายเอ๋ย คนเคยฮวมสู้ ยอดพะทูบ่อนเจ้ายังบ่อมีไผซอน น้องนี้นอนกอดน้ำตา หลับบ่อเลยเลบสักคา แม้จันทราเคลื่อนคล้อย ขี้ตะเง็นแทนที่ สักกี่คืน ยังสะอื้นหา จูบสั่งลาเทื่อสุดท้าย อ้ายบ่อมีให้ไว้ ใจดำแท้น้อ น้ำตาบ่พอสิรั้ง ให้อ้ายอยู่ บ่พอสิกู้ อ้ายกลับมา บ่พอสิจ่อง ขานเอิ้นใจคืนมา คึดต่อ ตั้งหน้า จาฮักคือแต่กี้