ไม่มีนางฟ้า

 เบิ้ม อาบาดี้ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีนางฟ้า เบิ้ม อาบาดี้

Em | C |Am | D |

 Em  เหม่อมองท้องCฟ้า.. Bm  นางฟ้าอยู่Emไหน.. Em  ออกมาจากตรงCไหน.. Bm  นางฟ้าผู้สวยEmงาม..

อยากขี่G..เครื่องบิDน..ตะโกC Dนให้ก้องฟ้Gพอแล้Amว.. ไม่ต้องออกมD

ไม่มีนางฟ้Cา ไม่มีเทวDดา..หน้าGไหนมีแต่คนใจร้าCย ที่ทิ้งฉันไปD คนหลอกลGวงมีแต่ทับถCม ไม่เห็นว่ามีDดาวไว้สักดวGคำถามจากสมองกลวง ๆC บนฟ้Cานั้นมีDอะไร Em

 Em  เรื่องจริง  หรือควาCมฝัน.. Bm  นางฟ้า เธอมีEmใจ.. Em  ตบหน้าเธอ..ทีได้Cไหม.. Bm  นางฟ้าผู้ใจEmดี..

C D | G |C D | Em |

* | ** | ** |

Em |คอร์ดเพลง ไม่มีนางฟ้า เบิ้ม อาบาดี้

เนื้อเพลง ไม่มีนางฟ้า เบิ้ม อาบาดี้ เหม่อมองท้องฟ้า นางฟ้าอยู่ไหน ออกมาจากตรงไหน นางฟ้าผู้สวยงาม อยากขี่ เครื่องบิน ตะโกนให้ก้องฟ้า พอแล้ว ไม่ต้องออกมา ไม่มีนางฟ้า ไม่มีเทวดา หน้าไหน มีแต่คนใจร้าย ที่ทิ้งฉันไป คนหลอกลวง มีแต่ทับถม ไม่เห็นว่ามีดาวไว้สักดวง คำถามจากสมองกลวงๆบนฟ้านั้นมีอะไร เรื่องจริง หรือความฝัน นางฟ้า เธอมีใจ ตบหน้าเธอ ทีได้ไหม นางฟ้าผู้ใจดี