ลาออก

 บิลลี่ โอแกน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลาออก บิลลี่ โอแกน
ทำนอง/เรียบเรียง: จาตุรนต์ เอมซ์บุตรเนื้อร้อง: มวลหมู่สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A | A |A | A |

นั่งทำงาAน..หลายปี ยังไม่ไปF#mไหนเหนื่อยจะตาAย เจ้านาย..ยังไม่เหลียวEแลให้เงินเดือAน..นิดเดียว เลยต้องยอF#mมแพ้ก็เจ้านาAย..ไม่แฟEร์ อยู่ก็ท้อใA

เสียEเวลาน่ะ เสียเวลาออAก อย่างนี้ต้องลาอF#mอกจะขอลาออEก ประท้วงคนงกDนักอย่างนี้ต้องลาออAก อย่างงี้ล่ะต้องอF#mอกจะขอลาออEก รู้แล้Dวรู้รอดไปA..

A | A |A | A |

อยู่กับเธAอ..ก็เหมือนกัน มันก็นาF#mนแล้วแต่ก็ไม่มีA..วี่แวว..ที่เธอจะเห็นEใจให้ความรัAก..นิดเดียว ใครจะทนF#mไหวกดเงินเดือAน หัวใจE อยู่ไปก็Aเซ็ง

* |

A | A |A | A |

D | D |A | A |D | D |E | E |

** |

เสียEเวลาน่ะ เสียเวลาออAก อย่างนี้ต้องลาอF#mอกจะขอลาออEก ประท้วงคนงกDนักอย่างนี้ต้องลาออAก อย่างงี้ล่ะต้องอF#mอกจะขอลาออEก ประท้วงคนงกDนัก

อย่างนี้ต้องลาออAก อยู่เสียเวลาเปF#mล่าอย่างงี้ล่ะต้องออEก ประท้วงคนงกDนักอย่างนี้ต้องลาออAก อย่างงี้ล่ะต้องอF#mอกจะขอลาออEก รู้แล้Dวรู้รอดไปA..คอร์ดเพลง ลาออก บิลลี่ โอแกน

เนื้อเพลง ลาออก บิลลี่ โอแกน นั่งทำงาน หลายปี ยังไม่ไปไหน เหนื่อยจะตาย เจ้านาย ยังไม่เหลียวแล ให้เงินเดือน นิดเดียว เลยต้องยอมแพ้ ก็เจ้านาย ไม่แฟร์ อยู่ก็ท้อใจ เสียเวลาน่ะ เสียเวลา ออก อย่างนี้ต้องลาออก จะขอลาออก ประท้วงคนงกนัก อย่างนี้ต้องลาออก อย่างงี้ล่ะต้องออก จะขอลาออก รู้แล้วรู้รอดไป อยู่กับเธอ ก็เหมือนกัน มันก็นานแล้ว แต่ก็ไม่มี วี่แวว ที่เธอจะเห็นใจ ให้ความรัก นิดเดียว ใครจะทนไหว กดเงินเดือน หัวใจ อยู่ไปก็เซ็ง เสียเวลาน่ะ เสียเวลา ออก อย่างนี้ต้องลาออก จะขอลาออก ประท้วงคนงกนัก อย่างนี้ต้องลาออก อย่างงี้ล่ะต้องออก จะขอลาออก ประท้วงคนงกนัก อย่างนี้ต้องลาออก อยู่เสียเวลาเปล่า อย่างงี้ล่ะต้องออก ประท้วงคนงกนัก อย่างนี้ต้องลาออก อย่างงี้ล่ะต้องออก จะขอลาออก รู้แล้วรู้รอดไป