ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้

 บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คิดถึง เหงา
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ บ.เบิ้ล สามร้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ.เบิ้ล สามร้อย

D | G |A | D | D |

มีพDบ.. ก็มีจาGก..ฝากAเอาไว้คือห่วงใยD..เกิดเป็นคDน..ต้องทำใจA..ไม่มีGอะไร..ยืนยงถาDวร..

ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้G..เลยเธอ..Aไม่ชอบการที่ไม่ได้เจDอ..หน้ากัน.. Bmไม่อยากเอามันไปคิGด แล้วนอนฝัน.. Emอย่าจากกัGน.. ได้ไหมเธAอ..

ใจกับตัวอยู่คนละทิGศ..ได้ไง..AกลัวมันจะเถลไถลD..นอกทาง.. Bmถ้าเธอสงสาGร เห็นใจกันบ้าEmอย่าให้อ้างว้าGง..อย่างที่เคยAเป็น..

D | G |A | D |
D | A |G | D | D |

* | ** | * | ** |

เช่นทุกวัD | Dน..เช่นทุกวัG | G | D | Dน..โน โหน่ว โA | Aนว..เช่นทุกวัDน..คอร์ดเพลง ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ บ.เบิ้ล สามร้อย มีพบ ก็มีจาก ฝากเอาไว้คือห่วงใย เกิดเป็นคน ต้องทำใจ ไม่มีอะไร ยืนยงถาวร ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ เลยเธอ ไม่ชอบการที่ไม่ได้เจอ หน้ากัน ไม่อยากเอามันไปคิด แล้วนอนฝัน อย่าจากกัน ได้ไหมเธอ ใจกับตัวอยู่คนละทิศ ได้ไง กลัวมันจะเถลไถล นอกทาง ถ้าเธอสงสาร เห็นใจกันบ้าง อย่าให้อ้างว้าง อย่างที่เคยเป็น เช่นทุกวัน เช่นทุกวัน โน โหน่ว โนว เช่นทุกวัน