ยายสา (ขอแฟนซื่อสัตย์แบบยายสา)

 บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยายสา บ.เบิ้ล สามร้อย

Dm C | A# C |

 Dm  มีความรัCกหนึ่งคA#น..ที่ชื่CอยายสDm   มีเรื่องเล่Cาขานมาว่A#า..แกรอตาCอยู่ทุกวัDm   ตรงที่ริCมทะเA#ล แกรอคอCยอยู่ตรงนั้Dm   แต่เป็นเพีCยงรูปปั้A#น..เพื่อยืนยันCแห่งความDm Cรัก..

 Dm  มานึกย้อCนหัวใจA#..ของหนุ่มสาCวสมัยนี้Dm   แลยายสCาแล้วคิดให้ดีA# ว่าซื่อCสัตย์แค่ไหDm   แต่ยุคนั้นCไม่มีA#.. โซเชียล ล่อตCา ล่อใDm   แต่สังคมCยุคสมัA#   เป็นชู้ เป็นร้Cอย เป็นแสน เป็นพัDmน..

ถ้ามีความรักแบบยายA# | Cสา..ที่รอตากลับมาทุกวัDmน..จะกี่เดือนปีก็ไม่หA# | Cวั่น..ความรักนั้นที่รอคอDmย..ถ้าฉันมีแฟนแบบยายA# | Cสา..โชคดีนักหนา ไม่ขอไรทั้งDmนั้น..แต่วันนี้ให้ได้ครึ่งแล้วGmกัน A#  ขอแฟนสักทีCแบบยายสDm

A# C | Dm |A# C | Dm | Dm |

* |

ความรักขึ้นอยู่กับคนสองคนจะรอได้เหมือนยายสาหรือเปล่าคอร์ดเพลง ยายสา บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง ยายสา บ.เบิ้ล สามร้อย มีความรักหนึ่งคน ที่ชื่อยายสา มีเรื่องเล่าขานมาว่า แกรอตาอยู่ทุกวัน ตรงที่ริมทะเล แกรอคอยอยู่ตรงนั้น แต่เป็นเพียงรูปปั้น เพื่อยืนยันแห่งความรัก มานึกย้อนหัวใจ ของหนุ่มสาวสมัยนี้ แลยายสาแล้วคิดให้ดี ว่าซื่อสัตย์แค่ไหน แต่ยุคนั้นไม่มี โซเชียล ล่อตา ล่อใจ แต่สังคมยุคสมัย เป็นชู้ เป็นร้อย เป็นแสน เป็นพัน ถ้ามีความรักแบบยายสา ที่รอตากลับมาทุกวัน จะกี่เดือนปีก็ไม่หวั่น ความรักนั้นที่รอคอย ถ้าฉันมีแฟนแบบยายสา โชคดีนักหนา ไม่ขอไรทั้งนั้น แต่วันนี้ให้ได้ครึ่งแล้วกัน ขอแฟนสักทีแบบยายสา ความรักขึ้นอยู่กับคนสองคน จะรอได้เหมือนยายสาหรือเปล่า