น้ำตาแสงไต้ (เพลงเอก)

 โบ๊ท ปรัชญา ลูกกรุง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้ำตาแสงไต้ โบ๊ท ปรัชญา ธรรมโชติ
เนื้อร้อง: มารุต-เนรมิตรทำนอง: สง่า อารัมภีรเรียบเรียง: จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน

G Em | Am D |C Bm | Em |

G Bm | C D |G D | G |

นวGล..เจ้Emาพี่เอAmย..คำน้องCเอ่ย ล้ำB7.. คร่ำEmครวญถ้อยคำG..เหมืBmอนจะชวCน..ใจDพี่หวGน..ครวEmญคร่ำอาAmลัย   D

น้ำG Emตา..      อาบแก้AmเพียงแซCม..ด้วยเB7พชรไสวEmแวววัGบ..จัBmบหัวใCเคล้DาแสงไGต้.. งาDม..จับGตา

นวDล..แสงเEmพชรเกล็ดแAm Dก้ว..      อันล้ำGค่า    BmครCา..เมื่Bmอ..แสEmง.. ไฟE7ส่องมAmแวววาA7วชวนชื่นDชม

น้ำG Emตา..        แสงไAmต้..ดื่มใCจ..พี่ร้าB7วระบEmไม่อยาGก..พรากBmขวัญภิรมCย์จำDใจข่Gม.. ใจDไปจากGนวล

G Em | Am | C B7 | Em |

G Bm | C D |G D | G |

* |

D# |

น้ำG# Fmตา..         แสงไA#mต้..ดื่มใC#จ..พี่ร้าC7วระบFmไม่อยG#าก..พรากCmขวัญภิรมC#ย์จำD#ใจข่G#ม..  ใจD#ไปจากG#นวล..

G# Fm | A#m |

นวD#ลเจ้าพี่..เอย.. G#

C# D# | G# |คอร์ดเพลง น้ำตาแสงไต้ โบ๊ท ปรัชญา ธรรมโชติ

เนื้อเพลง น้ำตาแสงไต้ โบ๊ท ปรัชญา ธรรมโชติ นวลเจ้าพี่เอย คำน้องเอ่ย ล้ำ คร่ำครวญ ถ้อยค เหมือนจะชวนใจพี่หวนครวญคร่ำอาลัย น้ำตาอาบแก้ม เพียงแซมด้วยเพชรไสว แวววับจับหัวใจ เคล้าแสงไต้ งามจับตา นวลแสงเพชรเกล็ดแก้วอันล้ำค่า คราเมื่อแสงไฟส่องมา แวววาวชวนชื่นชม น้ำตาแสงไต้ดื่มใจพี่ร้าวระบม ไม่อยากพรากขวัญภิรมย์ จำใจข่มใจไปจากนวล นวลเจ้าพี่เอย