กีดกัน (Skyline)

 BowkyLion สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กีดกัน BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจ, ธิติวัฒน์ รองทองติดต่องานแสดง: 0818570572

 C  ใครเล่าเลยจะรู้ว่าความรัก Am  แม้แรกเจอต่างคนไม่รู้จัก F  แต่ปักใจเพียงครั้งเดียว ติดในใจชั่วGกาล

 C  ยามที่เราทั้งสองได้พานพบ Am  ลบเรื่องราวอดีตที่ร้าวราน F  เธอคือความรักแท้..ที่ฉันหามาเนิ่นGนาน

แต่ความรักดูเหมืAmอนเลือนรางปลายทางไม่เป็นดั่งใFจ..ถ้าจะให้เราพบDmกันไยต้องกีดFกั้นเราให้ไกG

กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้Cาแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกั้นด้วยภูผAmาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลFาฉันยินดีรอแต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้Dmใช่ไหม   Gใช่ไหCม..

 C  ในตอนจบสุดท้ายนิยายรัก Am  มักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับ F  กลับมาเพื่อพบเจอ บอกรักเธออีกครั้G

* |

F | Dm F | G G# |

กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าC#แม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกั้นด้วยภูผA#mาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลF#าฉันยินดีรอแต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้D#mใช่ไหม.. G#

** |

ใช่ไหC#ม..คอร์ดเพลง กีดกัน BOWKY LION โบกี้ ไลอ้อน

เนื้อเพลง กีดกัน BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน ใครเล่าเลยจะรู้ว่าความรัก แม้แรกเจอต่างคนไม่รู้จัก แต่ปักใจเพียงครั้งเดียว ติดในใจชั่วกาล ยามที่เราทั้งสองได้พานพบ ลบเรื่องราวอดีตที่ร้าวราน เธอคือความรักแท้ ที่ฉันหามาเนิ่นนาน แต่ความรักดูเหมือนเลือนราง ปลายทางไม่เป็นดั่งใจ ถ้าจะให้เราพบกันไยต้องกีดกั้นเราให้ไกล กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป กีดกั้นด้วยภูผาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ แต่กีดกั้นด้วยชะตา ฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม ใช่ไหม ในตอนจบสุดท้ายนิยายรัก มักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับ กลับมาเพื่อพบเจอ บอกรักเธออีกครั้ง กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป กีดกั้นด้วยภูผาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ แต่กีดกั้นด้วยชะตา ฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม ใช่ไหม