วอนท่านเปา (ศาลไคฟง)

 บอย พนมไพร ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วอนท่านเปา (ศาลไคฟง) บอย พนมไพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พอเพียงติดต่องานแสดง: 0646244555

Dm | C |A# C | Dm |

Dmาที่ศาลไคฟง ตีกลอCงฮ้องทุกข์กับท่านเปาข้าน้อA#ยนั้นถืกผู้สาว..เตะตัดใจC จนหงายถ่วน

แม่นาDmงมาตั๋วให้ฮักแล้วกะถิ่Cมให้กระอักกระอวนท่านเปA#าจงโปรดไตร่สวน คืนCความยุติธรรม..

นางมาหย่อA#งหย่ำใจให้เจ็บCแฮงนางมาแกล้Amงให้ฮัก แล้วตีDmจากบ่ได้หัวใจA#แล้วกะเปิดอาดลาดถิ่มข้าน้Gmอยฮ้องไห้อยู่บ่Cเซา.. โหย..

วอนท่านเปFา..สั่งจั่นเจAmาออกตามหาDmนางผู้หน้าคม ๆC รูปโฉมA#งดงาม..แต่ว่าหัวใจGmนางดำคืออีกCวอนหวังเฉFาและหม่าฮั่Amน..ติดป้ายประกาDmศหา ประกาCศให้นางฮู้A#ว่า..  (C)(ถ้าบ่อยากถืGmกประหารหัวหมCา ให้มามอบFโต)

Dm | Am |A# C | F |
A# C | Am Dm |A# C | F |

* | ** | ** |

ถ้าบ่อยากถืGmกประหารหัวหมCา..ให้มามอบโF | A# | Fต..คอร์ดเพลง วอนท่านเปา (ศาลไคฟง) บอย พนมไพร

เนื้อเพลง วอนท่านเปา (ศาลไคฟง) บอย พนมไพร มาที่ศาลไคฟง ตีกลองฮ้องทุกข์กับท่านเปา ข้าน้อยนั้นถืกผู้สาว เตะตัดใจ จนหงายถ่วน แม่นางมาตั๋วให้ฮัก แล้วกะถิ่มให้กระอักกระอวน ท่านเปาจงโปรดไตร่สวน คืนความยุติธรรม นางมาหย่องหย่ำใจให้เจ็บแฮง นางมาแกล้งให้ฮัก แล้วตีจาก บ่ได้หัวใจแล้วกะเปิดอาดลาด ถิ่มข้าน้อยฮ้องไห้อยู่บ่เซา โหย วอนท่านเปา สั่งจั่นเจาออกตามหานาง ผู้หน้าคมๆรูปโฉมงดงาม แต่ว่าหัวใจนางดำคืออีกา วอนหวังเฉาและหม่าฮั่น ติดป้ายประกาศหา ประกาศให้นางฮู้ว่า (ถ้าบ่อยากถืกประหารหัวหมา ให้มามอบโต) ถ้าบ่อยากถืกประหารหัวหมา ให้มามอบโต