เวลาที่เคยมีเธอนั้นผ่านไปแล้ว

 เบื๊อก อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เวลาที่เคยมีเธอนั้นผ่านไปแล้ว เบื๊อก
เนื้อร้อง/ทำนอง: เดชา, พราหมณ์เรียบเรียง: เดชา, พราหมณ์โปรดิวเซอร์: Patipol prakobkan

C# | G# |A#m | Fm |
F# | Fm |D#m | G# |

 C#  ใต้เงาร่มไม้G#พระจันทร์ A#m  เสียงลมแผ่วพริ้Fmววิ้ววน F#  หวนกลับไปคิFmดถึงคนที่บอกD#m | G#ลา..

 C#  แววตาและรอยยิ้G# A#m  นึกถึงโอบกอดนั้Fm F#  คำที่เคยปลอบฉัFmน..ว่าเธอจะกลับD#mมา.. G#

 A#m  เวลาที่เคG#ยมีเธอ..นั้F#น..ผ่านไปแล้C# A#m  จันทราสะท้อG#นลงมา มีเพียF#ง..แค่เงาฉัC# A#m  วันวานที่ล่วG#งเลยมา วนเวียF#น..อยู่อย่างนั้C# A#m  ลืมตายอมรับG#ความจริง ว่ามัF# | G#น..   จบไปแล้C# | G#ว..

 C#  คงถึงเวลG#าที่ฉัA#mน..   ต้องอยู่F#กับตัวเองเสียที C#  ล้า ลา ลG#า ..   หยุดพัA#mก ปล่อยใจF#ล่องตามสายลม C#  ให้เดือนและดาG#ว..ช่วยกอดฉัA#mน..   ผ่าF#นคืนวันที่เหน็บหนาว C#  และสักวัG#น ตัวฉัA#mน..   จะกลับF#มาพร้อมฟ้าวันใหม่

C# | G# |A#m | F# |C# | G# |A#m | F# |

 C#  ผ่านมาให้เรียนรู้G# A#m  ดูแลด้วยความรัFm F#  ถึงแม้ไม่นานนัFmก ไม่เลย แต่ขอบD#mคุณ.. G#

 C#  ให้เราได้เติบโตG#.. A#m  บนทางแห่งความจริFm F#  เพียงทักทายส่งยิ้Fmมให้กัน หากผ่าD#mนมา.. G#

* | ** | ** |

C# | G# | A#m |

จะกลับF#มาพร้อมฟ้าวันใหม่C#..คอร์ดเพลง เวลาที่เคยมีเธอนั้นผ่านไปแล้ว เบื๊อก

เนื้อเพลง เวลาที่เคยมีเธอนั้นผ่านไปแล้ว เบื๊อก ใต้เงาร่มไม้พระจันทร์ เสียงลมแผ่วพริ้ววิ้ววน หวนกลับไปคิดถึงคนที่บอกลา แววตาและรอยยิ้ม นึกถึงโอบกอดนั้น คำที่เคยปลอบฉัน ว่าเธอจะกลับมา เวลาที่เคยมีเธอนั้นผ่านไปแล้ว จันทราสะท้อนลงมา มีเพียง แค่เงาฉัน วันวานที่ล่วงเลยมา วนเวียน อยู่อย่างนั้น ลืมตายอมรับความจริง ว่ามัน จบไปแล้ว คงถึงเวลาที่ฉัน ต้องอยู่กับตัวเองเสียที ล้า ลา ลา หยุดพัก ปล่อยใจล่องตามสายลม ให้เดือนและดาว ช่วยกอดฉัน ผ่านคืนวันที่เหน็บหนาว และสักวัน ตัวฉัน จะกลับมาพร้อมฟ้าวันใหม่ ผ่านมาให้เรียนรู้ ดูแลด้วยความรัก ถึงแม้ไม่นานนัก ไม่เลย แต่ขอบคุณ ให้เราได้เติบโต บนทางแห่งความจริง เพียงทักทายส่งยิ้มให้กัน หากผ่านมา จะกลับมาพร้อมฟ้าวันใหม่