กล้าได้กล้าเสีย กล้าเลิกกับเมียมาหาหนูปะ

 ช่อ สุนิษา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กล้าได้กล้าเสีย กล้าเลิกกับเมียมาหาหนูปะ ช่อ สุนิษา (โชกุนแบนด์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปีใหม่ ไหทองคำเรียบเรียง: 123 Studioติดต่องานแสดง: 0988307453

D# | Cm |G# | A# |
D# | Cm |G# | A# | A# |

ไหนD#ละคนที่ว่ารักจริง ไหนCmเตินว่ารักแล้วไม่ทิ้งไม่ลวงG#หลอกผู้หญิง เด็ดแล้วโยนA#ทิ้งไปไม่มีไหนD#เตินว่าเงินทองมากมายแถมCmเลี้ยงได้อีกตั้งเป็นกองแต่นุ้ยG#ไม่อยากเป็นรองอยากเป็นA#เจ้าของหัวใจคนเดีA#ยว..

ไม่อยากได้G#..หรอกเงินเงินทอA#ค่าห้อGmงก็ไม่ได้สนใCmแต่ถ้าพี่รักG#นุ้ยหว่าใคร ไม่อยากให้ใคG#รได้ไปแล้วกล้าไหมA#ที่จะมีน้องคนเดียว..เท่านั้น..

กล้าได้กล้าเสีD#ย..กล้าเลิกกัยเมียมาหาหนูเปล่Cmละไหนว่าพี่บ่าG#ว..หัวใจใหญ่ยาวสาว ๆ พึ่งได้A#..กล้าได้กล้าเสีD#ย..กล้าเลิกกัยเมีGmยมาหาหนูหม้Cmายว่าเอาให้หัวใจวาG#ย ถ้าเลิกไปเสียดายอิเอาไอไร ยกให้A#เลย (ยกให้เพทั้งD# | A#ใจ)

บอกเลD#ยถ้าพี่เลิกกับเขาแล้วว่าน้องสาCmวอิรักพี่หนัดเหนียนแต่อย่าG#มาทำเป็นเซียนหลอกรักควักเฉียA#งให้น้องเสียใจเป็นลูD#ก มีแม่ มีพ่อ อย่ามาล่Cmอ แล้วไม่ขอ ให้อายถ้าพี่G#มีความจริงใจ กี่ทีกะได้A#..ว่านุ้ยชัดเD# | A#จน..

D# | D# |Cm | Cm |G# | G# |A# | A# |

D# | Gm |Cm | Cm |G# | G# |A# | A# |

* | ** | ** | *** |

D# | Cm |G# | A# | ( x2 ) | A# | D# |คอร์ดเพลง กล้าได้กล้าเสีย กล้าเลิกกับเมียมาหาหนูปะ ช่อ สุนิษา (โชกุนแบนด์)

เนื้อเพลง กล้าได้กล้าเสีย กล้าเลิกกับเมียมาหาหนูปะ ช่อ สุนิษา (โชกุนแบนด์) ไหนละคนที่ว่ารักจริง ไหนเตินว่ารักแล้วไม่ทิ้ง ไม่ลวงหลอกผู้หญิง เด็ดแล้วโยนทิ้งไปไม่มี ไหนเตินว่าเงินทองมากมาย แถมเลี้ยงได้อีกตั้งเป็นกอง แต่นุ้ยไม่อยากเป็นรอง อยากเป็นเจ้าของหัวใจคนเดียว ไม่อยากได้ หรอกเงินเงินทอง ค่าห้องก็ไม่ได้สนใจ แต่ถ้าพี่รักนุ้ยหว่าใคร ไม่อยากให้ใครได้ไป แล้วกล้าไหมที่จะมีน้องคนเดียว เท่านั้น กล้าได้กล้าเสีย กล้าเลิกกัยเมียมาหาหนูปะ ละไหนว่าพี่บ่าว หัวใจใหญ่ยาว สาวๆพึ่งได้ กล้าได้กล้าเสีย กล้าเลิกกัยเมียมาหาหนูหม้าย ว่าเอาให้หัวใจวาย ถ้าเลิกไปเสียดาย อิเอาไอไร ยกให้เลย (ยกให้เพทั้งใจ) บอกเลยถ้าพี่เลิกกับเขา แล้วว่าน้องสาวอิรักพี่หนัดเหนียน แต่อย่ามาทำเป็นเซียน หลอกรักควักเฉียงให้น้องเสียใจ เป็นลูก มีแม่ มีพ่อ อย่ามาล่อ แล้วไม่ขอ ให้อาย ถ้าพี่มีความจริงใจ กี่ทีกะได้ ว่านุ้ยชัดเจน