เสิ่น

 ก้านตอง ทุ่งเงิน ดอกอ้อ ทุ่งทอง หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสิ่น ดอกอ้อ ทุ่งทอง x ก้านตอง ทุ่งเงิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

G#m E | B F# |
G#m E | B F# |

 G#m  บัดนี้E | B F#..

 G#m  มื้อนี้ มื้อสันEต์วันดีB มื้อคนซั่F#วมันถิ่มป๋า G#m  บักหน้าหมEามันหลงส่B   เอาคนใหF#ม่มาแทนเG#m E | B F#ฮา..

 G#m  บ่เป็นหยังE เฮาบ่เหงBา บ่เสียน้ำตF#าเป็นคนโง่ G#m  สิแต่งโตดอกEโก้ ๆ   เป็นคนอักหัF#กที่เบิ่G#m E | B F#งดี..

 G#m  บ่สมฮัEก บ่สมแพBง แล้วสิงึF#ดอยู่ซั่นตี้ G#m  มันเหมบเต็Eง มันย่ำยีB..หัวใจ   แล้วสิF#งึดหG#m E | B F#ยัง..

สุขสันต์วันโสG#mด มื้อนี้สิเป็นวันเสิ่F#เป็นโสดแล้วเพิ่D#mน สิดีกับไผกะไG#mด้เป็นคนบ่มักเต้ยโศEก เจ็บอยู่ แต่บ่หลBายบ่เคยคึดเสียดาF#ย..ผู้ชายแนวนี้G#m

สุขสันต์วันโสG#mด อยู่ไปกะส่ำติดคุF#กะทุกข์ซ้ำทุกD#mข์ ย้อนคนใจดำปี้ ๆ G#mโสดแล้วกะหาเอาใหEม่ สุดท้ายเดี๋ยวกะมีBแต่ว่าในมื้อนี้F#.. หาเสิ่นฉลองก่อนเด้G#mอ..

เอ๋าฮันนี่G#m คนใจฮ้ายหย่างกายแล้วส่วงคนใจฮ้ายหย่างกายแล้วส่วงบ่ได้ป่วงเป็นบ้า ให้เขาเว้ากล่าวลือเอามือขวาถือแก้วแล้วเสิ่นมือซ้ายฟ้อนเอิ้นให้สุขย้อนคืนเฮา

อย่าไปเศร้G#mา มื้อนี้เฮาสิม่วนอย่าไปเศร้า มื้อนี้เฮาสิม่วนออกไปซวนหมู่พวกเต้นย้อนใส่กันซายผู้นั้นสิตัดหางไปปล่อยบ่ได้งึดจักหน่อย เลิกได้กะว่าดี

G#m E | B F# |
G#m E | B F# |

G#m E | B F# |
G#m E | B F# |
G#m E | B F# |

 G#m  มื้อนี้มื้อสัEนต์วันดีB มื้อความฮัF#กแอล่ะแน G#m  ฮักปลอม ๆE มันบ่แท้B   บ่ได้แคร์F#ดอกเด้อG#m E | B F#นาย..

 G#m  บ่ได้ง้อEคนปานใด๋B อันหน้าตF#าบ่คือพ่อ G#m  เบิดซาตินี้Eอย่ามาพ้B   คันเซาหายใจF#กะแห่G#m E | B F#งดี..

* | ** | *** |

หาหม่องฉลองก่อนเด้G#mอ..

G#m E | B F# | ( x4 )คอร์ดเพลง เสิ่น ดอกอ้อ ทุ่งทอง x ก้านตอง ทุ่งเงิน

เนื้อเพลง เสิ่น ดอกอ้อ ทุ่งทอง x ก้านตอง ทุ่งเงิน บัดนี้ มื้อนี้ มื้อสันต์วันดี มื้อคนซั่วมันถิ่มป๋า บักหน้าหมามันหลงส่น เอาคนใหม่มาแทนเฮา บ่เป็นหยัง เฮาบ่เหงา บ่เสียน้ำตาเป็นคนโง่ สิแต่งโตดอกโก้ๆเป็นคนอักหักที่เบิ่งดี บ่สมฮัก บ่สมแพง แล้วสิงึดอยู่ซั่นตี้ มันเหมบเต็ง มันย่ำยี หัวใจ แล้วสิงึดหยัง สุขสันต์วันโสด มื้อนี้สิเป็นวันเสิ่น เป็นโสดแล้วเพิ่น สิดีกับไผกะได้ เป็นคนบ่มักเต้ยโศก เจ็บอยู่ แต่บ่หลาย บ่เคยคึดเสียดาย ผู้ชายแนวนี้ สุขสันต์วันโสด อยู่ไปกะส่ำติดคุก กะทุกข์ซ้ำทุกข์ ย้อนคนใจดำปี้ๆ โสดแล้วกะหาเอาใหม่ สุดท้ายเดี๋ยวกะมี แต่ว่าในมื้อนี้ หาเสิ่นฉลองก่อนเด้อ เอ๋าฮันนี่ คนใจฮ้ายหย่างกายแล้วส่วง คนใจฮ้ายหย่างกายแล้วส่วง บ่ได้ป่วงเป็นบ้า ให้เขาเว้ากล่าวลือ เอามือขวาถือแก้วแล้วเสิ่น มือซ้ายฟ้อนเอิ้นให้สุขย้อนคืนเฮา อย่าไปเศร้า มื้อนี้เฮาสิม่วน อย่าไปเศร้า มื้อนี้เฮาสิม่วน ออกไปซวนหมู่พวกเต้นย้อนใส่กัน ซายผู้นั้นสิตัดหางไปปล่อย บ่ได้งึดจักหน่อย เลิกได้กะว่าดี มื้อนี้มื้อสันต์วันดี มื้อความฮักแอล่ะแน ฮักปลอมๆมันบ่แท้ บ่ได้แคร์ดอกเด้อนาย บ่ได้ง้อคนปานใด๋ อันหน้าตาบ่คือพ่อ เบิดซาตินี้อย่ามาพ้อ คันเซาหายใจกะแห่งดี หาหม่องฉลองก่อนเด้อ