ดั่งชีวันพลันงดงามยามมีคุณ

 พราหมณ์ สายป่าน อินดี้โฟล์ก คำเมือง คิดถึง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดั่งชีวันพลันงดงามยามมีคุณ พราหมณ์ Feat. สายป่าน
เนื้อร้อง/ทำนอง: พราหมณ์ดนตรี/โปรดิวเซอร์: hereaomsin

C | C | C |G | G |
C | Dm G | C | C |

   เมินมาแล้วดวงใจใฝ่หC   ก็เมินแล้วหนาตี้เฮGาพบกัน   มีบางไหม มีใจให้ฉัC Dm  กิดเติงหากัGนก็คงจะดีC

   ใจอู้บาได้ ใจอ้ายขี้จุ๊C   ข้อยอยากหือฮู้ฮับฟังด้วยใG   สะบันงา แก้วตา ดอกไม้C Dm  เติมแต้มใบGให้เราเคียงCกัน   C7

ก่อนอรุFณแสงทอง..ทัดทิวCาหมอกหนาอยากตื่นมDmาพร้อมดอกฟ้GาลาวัCณย์ก่อไฟยาFมค่ำคืน นั่งคลุมผ้าทCอผ่อจันทร์แอบฝังรัDmกล่องลอยในGสายลC

โอบกอดเธอในFเสียงซอจอเสียงซึCงถึงสาวกลิ่นลมหนDmาวอวนอยู่ในGเสียงเพCลงเก็บราตรีFแต้มเติม เขียนภาพเดิCมในฝันดั่งชีวัDmนพลันงดงาGมยามมีคุC

C | C | C |G | G |
C | Dm G | C | C |

   เขาคือไผเป็นใครกันหนC   มาอ้อนวาจาแล้วลาฉันGไป   ดังเล่นกลร่ายมนต์เอาไว้C Dm  ยะจะใดGมันถึงจะดีC

* | ** | * | ** |

ดั่งชีวันDmพลันงดงาGม.. ยามมีเรCา..คอร์ดเพลง ดั่งชีวันพลันงดงามยามมีคุณ พราหมณ์ Feat. สายป่าน

เนื้อเพลง ดั่งชีวันพลันงดงามยามมีคุณ พราหมณ์ Feat. สายป่าน เมินมาแล้วดวงใจใฝ่หา ก็เมินแล้วหนาตี้เฮาพบกัน มีบางไหม มีใจให้ฉัน กิดเติงหากันก็คงจะดี ใจอู้บาได้ ใจอ้ายขี้จุ๊ ข้อยอยากหือฮู้ฮับฟังด้วยใจ สะบันงา แก้วตา ดอกไม้ เติมแต้มใบให้เราเคียงกัน ก่อนอรุณแสงทอง ทัดทิวาหมอกหนา อยากตื่นมาพร้อมดอกฟ้าลาวัณย์ ก่อไฟยามค่ำคืน นั่งคลุมผ้าทอผ่อจันทร์ แอบฝังรักล่องลอยในสายลม โอบกอดเธอในเสียงซอจอเสียงซึงถึงสาว กลิ่นลมหนาวอวนอยู่ในเสียงเพลง เก็บราตรีแต้มเติม เขียนภาพเดิมในฝัน ดั่งชีวันพลันงดงามยามมีคุณ เขาคือไผเป็นใครกันหนา มาอ้อนวาจาแล้วลาฉันไป ดังเล่นกลร่ายมนต์เอาไว้ ยะจะใดมันถึงจะดี ดั่งชีวันพลันงดงาม ยามมีเรา