คนไม่มีสิทธิ์

  First Anuwat   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนไม่มีสิทธิ์ First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์

C# | G# |F# | G# |

อยากรู้C#..ใจเธG#อมีฉันหรือเA#m G#ปล่าอยากรู้C#..ว่าเธG#อได้ยินฉันไA#m G#หมก็เสียF#งใจมันบอG#ก..ว่ารัC#กเธอมG#/Cากมาย A#mร่ำร้องD#mเรียกภายในใจ..เท่านั้G#น..

ก็รู้C#..ว่าคG#งเป็นไปไม่A#m G#ได้ก็ไม่C#..ต้องกาG#รให้เธอเสีA#mยใจ.. G#แค่F#คน ๆ เดีG#ยว ไม่มีC#..ค่าเท่G#/Cา.. ไร A#mกลัD#mวฉันไปทำลาG#ย..หัวใจC#เธอ

 F#  ฉันมันคนไม่มีFmสิทธิ์   ถ้าคิD#mดรักเธG#อ จะผิดไC# C#7หม F#  ขอช่วยทำให้ฉันFmมั่นใจA#7..   ว่าเธD#mอคือคนนั้น..ที่ฉันG#รอ..

ไม่รู้C#..ต้องทG#นอีกนานเท่A#m G#าไรไม่รู้C#..ต้องรG#ออีกนานแค่A#m G#ไหนไม่รู้F#เลยจริง ๆG# ว่าควC#รทำเช่G#/Cน..ไร..A#mให้เธD#mอรู้ความในใจG#..ว่ารักC#เธอ..

* | ** |

ไม่รู้F#เลยจริง ๆG# ว่าควC#รทำเช่G#/Cน..ไร..A#mให้เธD#mอรู้ว่าในใจ.G#. ฉันรักเธอ.C#.คอร์ดเพลง คนไม่มีสิทธิ์ First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์

เนื้อเพลง คนไม่มีสิทธิ์ First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์ อยากรู้ ใจเธอมีฉันหรือเปล่า อยากรู้ ว่าเธอได้ยินฉันไหม ก็เสียงใจมันบอก ว่ารักเธอมากมาย ร่ำร้องเรียกภายในใจ เท่านั้น ก็รู้ ว่าคงเป็นไปไม่ได้ ก็ไม่ ต้องการให้เธอเสียใจ แค่คนๆเดียว ไม่มี ค่าเท่า ไร กลัวฉันไปทำลาย หัวใจเธอ ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ ถ้าคิดรักเธอ จะผิดไหม ขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจ ว่าเธอคือคนนั้น ที่ฉันรอ ไม่รู้ ต้องทนอีกนานเท่าไร ไม่รู้ ต้องรออีกนานแค่ไหน ไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่น ไร ให้เธอรู้ความในใจ ว่ารักเธอ ไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่น ไร ให้เธอรู้ว่าในใจ ฉันรักเธอ