พิจารณา

 First Anuwat สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พิจารณา First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์

G# | Cm |A#m | C#m D# |

ทำG#ไมหลบหน้าทุกทีที่ฉันCmจะคุยเรื่องเราทำA#mไมทำเหมือนว่ากลัวฉันรู้C#mเรื่องเขา D#

ทำG#ไมเธอถึงเย็นชาเวลาCmที่อยู่ใกล้กันA#mธอลืมไปแล้วหรือเปล่าว่C#mาเคยรักฉัD#

สาC#ยตาของเธอในตอนนี้Cm..มันไม่เหมือนทุกทีCmคล้ายว่ามีใครอีกคFนเข้ามาแทนฉันโปรดบอA#mกกันสักทีหากว่าคC#นที่เธอเลือกไว้นั้นไม่ใช่D#ฉัน

ถ้าเธอเลือกเขG#า คิดว่าเขCmานั้นดีกว่Fmไม่ต้องD#m G#พิจาร..     ณC#า.. ให้มากCmมายอยากจะไปA#mก็ไปเลD#ไม่ต้องห่วงฉัG#น ไม่ต้องคิCmดอะไรเลFmใช้ชีวิD#m G#ตเหมือนที่เคC#ย.. ที่ผ่านCmมาแค่ต้องเปลี่ยA#mนจากฉันเป็นเขCmให้เธอลืA#mมไอ้คำว่าเราD# ให้ลืมไปได้(G#)เลย

G#ย่าทนอย่าฝืนกันเลย ถ้าเธอCmไม่ได้รักกันA#mย่าทนอยู่เพราะว่าเธอ..แค่C#mสงสารฉัD#

* | ** |

A#m | Cm |A#m | Fm D# |
A#m | Cm |C#m | D# |

** |

G# | Cm |A#m | C#m D# |G# |คอร์ดเพลง พิจารณา First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์

เนื้อเพลง พิจารณา First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์ ทำไมหลบหน้าทุกทีที่ฉันจะคุยเรื่องเรา ทำไมทำเหมือนว่ากลัวฉันรู้เรื่องเขา ทำไมเธอถึงเย็นชาเวลาที่อยู่ใกล้กัน เธอลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเคยรักฉัน สายตาของเธอในตอนนี้ มันไม่เหมือนทุกที คล้ายว่ามีใครอีกคนเข้ามาแทนฉัน โปรดบอกกันสักที หากว่าคนที่เธอเลือกไว้นั้นไม่ใช่ฉัน ถ้าเธอเลือกเขา คิดว่าเขานั้นดีกว่า ไม่ต้องพิจาร ณา ให้มากมาย อยากจะไปก็ไปเลย ไม่ต้องห่วงฉัน ไม่ต้องคิดอะไรเลย ใช้ชีวิตเหมือนที่เคย ที่ผ่านมา แค่ต้องเปลี่ยนจากฉันเป็นเขา ให้เธอลืมไอ้คำว่าเรา ให้ลืมไปได้เลย อย่าทนอย่าฝืนกันเลย ถ้าเธอไม่ได้รักกัน อย่าทนอยู่เพราะว่าเธอ แค่สงสารฉัน