ถ้าผมเกมส์ (ใครจะเคลมผมบ้าง)

 เก้า เกริกพล ลูกทุ่งเพื่อชีวิต เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ้าผมเกมส์ (ใครจะเคลมผมบ้าง) เก้า เกริกพล เพชรรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เก้า เกริกพลเรียบเรียง: ตะวัน เพชรรัตน์

B | C# |F# | C# |

B | C# |A#m | D#m |
G#m | C# |F# | C# |

คนนั้นก็ดีF# คนนี้ก็เอD#mแต่ว่าตัวเรBา..นั้นมีแฟนอC#ยู่ก็บอกตรง ๆF# ว่าไม่ได้เจ้าชู้D#mแต่ที่มีอยู่B ก็ยังไม่พC#

คนนั้นก็อึ๋F#ม คนนี้ก็หมD#mวยเห้นที่สวย ๆB เห้อ มันโดนใC#บอกตจรง ๆF# ว่าผมทนไม่ไหD#mก็อยากเข้าไปB.. ขอไลC#น์ ขอเบF#อร์

แต่ทำอย่างอย่างนั้Bน ก็ยังระแวงC#กลัวเรื่องมันแดA#mง..ไปถึงแฟนผD#mแต่พอเจBอกับเธอ มันทำให้ผมทนไม่ไหC#

ถ้าผมเกBมส์ใครจะเคลมผมบ้าC#อยากรูจัA#mงว่าใครจะรักผมจริD#mขอสักคBนที่จะไม่ทิ้C#งให้ผมต้องเสียF# | C#ใจ..ถ้าผมเกBมส์ใครจะเคบมผมไหC#คนที่เข้าใA#mจและรับได้ในสิ่D#mงที่ผมเป็นแอบแซบกันดูB แต่อย่าให้แฟนเห็C#ถ้าหากผมเกมส์แล้วเธอช่วยเคลF#มหรือเปล่า  C#

วันนี้ขอโสF#ด ผมพร้อมจะเปD#mย์ถ้าเธอโอเคB ฮะเห้อ ก็จัดไปC#ถ้าเธอตกลF#ง เรามาคบกันไหD#mแต่ทำยังไงB ให้รู้กัC#นแค่เรF#

* | ** |

B | C# |A#m | D#m |
G#m | C# |F# | C# |

* | ** | ** |

B | C# |A#m | D#m |
G#m | C# |F# | C# |F# |คอร์ดเพลง ถ้าผมเกมส์ (ใครจะเคลมผมบ้าง) เก้า เกริกพล เพชรรัตน์

เนื้อเพลง ถ้าผมเกมส์ (ใครจะเคลมผมบ้าง) เก้า เกริกพล เพชรรัตน์ คนนั้นก็ดี คนนี้ก็เอา แต่ว่าตัวเรา นั้นมีแฟนอยู่ ก็บอกตรงๆว่าไม่ได้เจ้าชู้ แต่ที่มีอยู่ ก็ยังไม่พอ คนนั้นก็อึ๋ม คนนี้ก็หมวย เห้นที่สวยๆเห้อ มันโดนใจ บอกตจรงๆว่าผมทนไม่ไหว ก็อยากเข้าไป ขอไลน์ ขอเบอร์ แต่ทำอย่างอย่างนั้น ก็ยังระแวง กลัวเรื่องมันแดง ไปถึงแฟนผม แต่พอเจอกับเธอ มันทำให้ผมทนไม่ไหว ถ้าผมเกมส์ใครจะเคลมผมบ้าง อยากรูจังว่าใครจะรักผมจริง ขอสักคนที่จะไม่ทิ้งให้ผมต้องเสียใจ ถ้าผมเกมส์ใครจะเคบมผมไหม คนที่เข้าใจและรับได้ในสิ่งที่ผมเป็น แอบแซบกันดู แต่อย่าให้แฟนเห็น ถ้าหากผมเกมส์แล้วเธอช่วยเคลมหรือเปล่า วันนี้ขอโสด ผมพร้อมจะเปย์ ถ้าเธอโอเค ฮะเห้อ ก็จัดไป ถ้าเธอตกลง เรามาคบกันไหม แต่ทำยังไง ให้รู้กันแค่เรา