ผู้หญิงที่ดีที่สุด (BEST GIRL)

  GGUNX   NTK   PATH DIZ   pY-1   TAEKYS   แร็พ   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้หญิงที่ดีที่สุด GGUNX x NTK NATTAKIT x PATH DIZ x pY-1 x TaeKyS
เนื้อร้อง/ทำนอง: GGUNX, NTK, PATH DIZ, PY-1, TAEKYSเรียบเรียง: GGUNX, NTK, PATH DIZ, PY-1, TAEKYSดนตรี/โปรดิวเซอร์: John Luna

C G | Am F |C G | Am F |

เธอคือผู้หญิงที่ดีที่สุCด ไม่มีใครเท่าเธGอยู่กับฉันไปจนนิรันAmดร์อยู่กันจนแก่เฒ่Fาเหมือนตายายถ้ายังไม่พร้Cอม ฉันจะ รอ รอ รGขอมีแค่เธอคนเดีAmยวก็ พอ พอ พF

** |

eh eh รออีกหน่อยนะเธCฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธGบ่าวเหนือคนนี้จะไปดูแลเธAmบ่าวเหนือทุกคนมีหัวใจนะเธFอย่าไปฟังคำใครถ้ายังไม่เจอC

ให้เธอมาลองรักเธอหมดใจG ฉันนั้นพร้อมเป็นคู่ครองไม่มีคบซ้อAmน ไม่มีสับรางสัญญาว่าจะFดูแลเธอเป็นอย่างดี eh

อ้าCยจะพาไปล่องแป อ้าGยสัญญาจะดูแลอ้าAmยคนนี้จะแทคแคร์จงจำเอาไว้Fว่าฉันไม่ยอมแพ้ถึงแม้ตัวฉัCนตอนนี้ยังไม่มีอนาคตGข้างหน้ามันต้องดีสักวัAmนจะทำให้เธอดูว่าชายคนนี้Fนั้นรักเพียงแค่เธอ

C G | Am F |C G | Am F |

เธCอคือจันทรGา..ที่ส่องแสAmงบนนภFเป็นดวงแก้CวในดวงใจG ออเจ้าเอAmย ช่างรำไพF

** | ** |

กาลครั้งหนึ่งนาCนมาแล้ว  Gเคยมีผู้ชายที่ไม่เอาไหAmที่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างFแต่ก็มีผู้หญิCงคนนั้น   Gเขาช่วยพยุงผู้ชายคนนี้Amและพร้อมจะทำเพื่อเขาทุกทางF

ผมไม่ต้องกาCร เงิน ทอง หรือกำไรGผมต้องการแค่เธAmอ เพราะเธอคือแรงบันดาลใจFแค่นี้ก็พCอ มีเธอข้าง ๆ กาGชั่วชีวิตจนวันสุดท้าAmย จะแก่ชราเป็นตากับยาF

ผมไม่ต้องกาCรอะไรเลยมากมายเป็นคนGง่าย ๆ ด้วยซ้ำไปถ้าเธอไม่พร้Amอม ผมจะรอรอFคนเดียว โปรดมั่นใจจะไม่ไปไหนCเลย เอาหมดใจให้Gเธอคิดมีใครยังไม่Amเคย ออกจากเธอไม่ได้Fเลย

ก็เธอน่ารักCขนาดนี้ แบบว่าอย่างดีแค่Gเธอมองมา เวลาหยุดลงทันทีมันAmทนไม่ไหว เพราะเธอนี้สิใจFผมละลายเหมือนจะตายลงตรงนี้

 C  ให้ทั้งใจG ทั้งใจที่มี   รักของเรAmาผมการันตี มีแค่เธอFคนเดียวคนดี

ให้เธอเป็นหญิCงที่ดีที่สุด..ในใจGไม่มีที่หยุดแม้ตอAmนนี้เธอไม่อยู่ ฉันก็ยังคิดFถึงเธอที่สุด

ให้เธอเป็นหญิงCที่ดีที่สุด..ที่ตัวฉันเคยGได้เจอมาฉันทำอAmะไรไม่ถูก เวลาที่เราไFด้มองตา

จะไม่ยอมให้ใครCคนไหนมาแทนที่เธGบางครั้งมันอาจจะชัAmด แต่ก็มีบางครั้งที่เบลFและอาจจะมีบางครั้Cงที่ชอบทำตัวงี่เง่Gแต่มันก็มีความสุขทุกครั้Amงทุกคราที่เราได้เจF

ไม่ต้องการสิ่งใดC เพียงเธอเท่านั้นเพ้อไปไกGลเหมือนเธอเข้าฝันคงทำได้แค่รอใAmห้เป็นดังหวังฉันไม่คิดจะท้อFใจเลยสักครั้ง

ยังรอแค่เธอC ๆ ๆ ใจมันน่ะเพ้อG ๆ ๆคิดถึงแต่เธอAm ๆ ๆ ๆ มันโคตรอยากเจ้อFเจอเลย

จะขอวอCนทั้งดาวและฟ้าให้ดูแลเธGในยามต้องไกAmลหรือยามที่เรานั้นไม่ได้เจFดาวมากมาCยที่อยู่บนฟ้าเธอเห็นหรือเปล่GอยากถาวAmร ไม่อยากให้เธอมาแค่ชั่วครFาว

เสียงในใจCฉันเออเอ่อเอิง มีแต่เธGอ..เธอนั้นเป็Amนทุกสิ่งทุกอย่างรักเธอคนเดีFยว ฉันขอรับปากไม่ต้องกลัCวว่าใคร..จะมาทำใGห้ฉันเปลี่ยนใจความสัมพัAmนธ์เราตัดไม่ขาดให้เธอเชื่อใจFนี่ฉันซะอย่าง

เธอจะเชื่อใจCผู้ชายคนนี้หรือเปล่Gฉันจะดูแลอย่างดีAm ไม่ให้เธอนั้นต้องเสียน้ำตFเพราะเธอคือคนที่ฉันCนั้นรักที่สุดนะกานดGเธออย่าได้ไปกังวAmลกับคนที่เคยได้เจอมF

 C  เธออย่าได้ไปกังวลเลG   เพราะฉันไม่เหมือนกับเขAmา ที่เธอนั้นเคยเจอมFจะดูแลเธอเป็นอย่างดีC และจะไม่ทำให้เสียน้ำตGฉันให้เธอเป็นเจ้าหญิAmงของฉันคนเดียวนะกานดF

** |คอร์ดเพลง ผู้หญิงที่ดีที่สุด GGUNX x NTK NATTAKIT x PATH DIZ x pY1 x TaeKyS

เนื้อเพลง ผู้หญิงที่ดีที่สุด GGUNX x NTK NATTAKIT x PATH DIZ x pY 1 x TaeKyS เธอคือผู้หญิงที่ดีที่สุด ไม่มีใครเท่าเธอ อยู่กับฉันไปจนนิรันดร์ อยู่กันจนแก่เฒ่าเหมือนตายาย ถ้ายังไม่พร้อม ฉันจะ รอ รอ รอ ขอมีแค่เธอคนเดียวก็ พอ พอ พอ eh eh รออีกหน่อยนะเธอ ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอ บ่าวเหนือคนนี้จะไปดูแลเธอ บ่าวเหนือทุกคนมีหัวใจนะเธอ อย่าไปฟังคำใครถ้ายังไม่เจอ ให้เธอมาลอง รักเธอหมดใจ ฉันนั้นพร้อมเป็นคู่ครอง ไม่มีคบซ้อน ไม่มีสับราง สัญญาว่าจะดูแลเธอเป็นอย่างดี eh อ้ายจะพาไปล่องแป อ้ายสัญญาจะดูแล อ้ายคนนี้จะแทคแคร์ จงจำเอาไว้ว่าฉันไม่ยอมแพ้ ถึงแม้ตัวฉันตอนนี้ยังไม่มี อนาคตข้างหน้ามันต้องดี สักวันจะทำให้เธอดู ว่าชายคนนี้นั้นรักเพียงแค่เธอ เธอคือจันทรา ที่ส่องแสงบนนภา เป็นดวงแก้วในดวงใจ ออเจ้าเอย ช่างรำไพ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เคยมีผู้ชายที่ไม่เอาไหน ที่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง แต่ก็มีผู้หญิงคนนั้น เขาช่วยพยุงผู้ชายคนนี้ และพร้อมจะทำเพื่อเขาทุกทาง ผมไม่ต้องการ เงิน ทอง หรือกำไร ผมต้องการแค่เธอ เพราะเธอคือแรงบันดาลใจ แค่นี้ก็พอ มีเธอข้างๆกาย ชั่วชีวิตจนวันสุดท้าย จะแก่ชราเป็นตากับยาย ผมไม่ต้องการอะไรเลยมากมาย เป็นคนง่ายๆด้วยซ้ำไป ถ้าเธอไม่พร้อม ผมจะรอ รอคนเดียว โปรดมั่นใจ จะไม่ไปไหนเลย เอาหมดใจให้เธอ คิดมีใครยังไม่เคย ออกจากเธอไม่ได้เลย ก็เธอน่ารักขนาดนี้ แบบว่าอย่างดี แค่เธอมองมา เวลาหยุดลงทันที มันทนไม่ไหว เพราะเธอนี้สิ ใจผมละลายเหมือนจะตายลงตรงนี้ ให้ทั้งใจ ทั้งใจที่มี รักของเราผมการันตี มีแค่เธอคนเดียวคนดี ให้เธอเป็นหญิงที่ดีที่สุด ในใจไม่มีที่หยุด แม้ตอนนี้เธอไม่อยู่ ฉันก็ยังคิดถึงเธอที่สุด ให้เธอเป็นหญิงที่ดีที่สุด ที่ตัวฉันเคยได้เจอมา ฉันทำอะไรไม่ถูก เวลาที่เราได้มองตา จะไม่ยอมให้ใครคนไหนมาแทนที่เธอ บางครั้งมันอาจจะชัด แต่ก็มีบางครั้งที่เบลอ และอาจจะมีบางครั้งที่ชอบทำตัวงี่เง่า แต่มันก็มีความสุขทุกครั้งทุกคราที่เราได้เจอ ไม่ต้องการสิ่งใด เพียงเธอเท่านั้น เพ้อไปไกลเหมือนเธอเข้าฝัน คงทำได้แค่รอให้เป็นดังหวัง ฉันไม่คิดจะท้อใจเลยสักครั้ง ยังรอแค่เธอๆๆ ใจมันน่ะเพ้อๆๆ คิดถึงแต่เธอๆๆๆมันโคตรอยากเจ้อเจอเลย จะขอวอนทั้งดาวและฟ้าให้ดูแลเธอ ในยามต้องไกลหรือยามที่เรานั้นไม่ได้เจอ ดาวมากมายที่อยู่บนฟ้าเธอเห็นหรือเปล่า อยากถาวร ไม่อยากให้เธอมาแค่ชั่วคราว เสียงในใจฉันเออเอ่อเอิง มีแต่เธอ เธอนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง รักเธอคนเดียว ฉันขอรับปาก ไม่ต้องกลัวว่าใคร จะมาทำให้ฉันเปลี่ยนใจ ความสัมพันธ์เราตัดไม่ขาด ให้เธอเชื่อใจนี่ฉันซะอย่าง เธอจะเชื่อใจผู้ชายคนนี้หรือเปล่า ฉันจะดูแลอย่างดี ไม่ให้เธอนั้นต้องเสียน้ำตา เพราะเธอคือคนที่ฉันนั้นรักที่สุดนะกานดา เธออย่าได้ไปกังวลกับคนที่เคยได้เจอมา เธออย่าได้ไปกังวลเลย เพราะฉันไม่เหมือนกับเขา ที่เธอนั้นเคยเจอมา จะดูแลเธอเป็นอย่างดี และจะไม่ทำให้เสียน้ำตา ฉันให้เธอเป็นเจ้าหญิงของฉันคนเดียวนะกานดา