บ่อิน

 กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่อิน กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

บ่อินกับฮัEก.. จากคนที่G#mบ่มีหัวใC#mเก็บความฮักBปลอม ๆ คืนAไป..    G#mฮู้ไว้F#mเฮาบ่ต้องกาBร..

บ่ต้องมาตั๋Eว บ่ต้องมาฮักมาทำท่าเฮ็ดว่าเฮาสำAคัญบ่ต้องมาห่Eวง มาให้ความหวังมาวาดฝันว่าเฮาคือคนในBใจ

พอแล้Aว เซาโง่แล้Bบ่ต้องมาตั๋G#mว ขั่นเธอบ่จริC#mงใจเอาความฮักAหลอกลวงของเธอเก็บไว้อย่าตั๋วBไผอีก..

เทื่อหนึ่งAเคยโง่ เคยบูBชาฮักตั้งแต่มื้G#mออกหัก ทุกอย่C#mางกะเปลี่ยนไปมื้อตAาสว่าง มื้อถอดเขG#mา มื้อเซาเป็นควายกะบ่เชื่F#mอคนง่ายอีกจักBเทื่อ..

บ่อินกับฮัEก.. จากคนที่G#mบ่มีหัวใC#mเก็บความฮักBปลอม ๆ คืนAไป..    G#mฮู้ไว้F#mเฮาบ่ต้องกาBร..เจ็บมาคักแล้Eว ผ่านมาคักแล้G#mว ความทรมาC#mบ่อยาBกกลับคืนสู่วAง..กาG#mสมาคF#mมผิดหวังน้ำตาหว่าBน เฮาผ่านมาEแล้ว  (B)

A | G#m |F#m B | E |

* | ** | ** |

สมาคF#mมผิดหวังน้ำตาหว่าBน.. เฮาออกมา..แล้A Am | Eว..

E |คอร์ดเพลง บ่อิน กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อเพลง บ่อิน กอล์ฟ สุทธิพงษ์ บ่อินกับฮัก จากคนที่บ่มีหัวใจ เก็บความฮักปลอมๆคืนไป ฮู้ไว้เฮาบ่ต้องการ บ่ต้องมาตั๋ว บ่ต้องมาฮัก มาทำท่าเฮ็ดว่าเฮาสำคัญ บ่ต้องมาห่วง มาให้ความหวัง มาวาดฝันว่าเฮาคือคนในใจ พอแล้ว เซาโง่แล้ว บ่ต้องมาตั๋ว ขั่นเธอบ่จริงใจ เอาความฮักหลอกลวงของเธอเก็บไว้ อย่าตั๋วไผอีก เทื่อหนึ่งเคยโง่ เคยบูชาฮัก ตั้งแต่มื้ออกหัก ทุกอย่างกะเปลี่ยนไป มื้อตาสว่าง มื้อถอดเขา มื้อเซาเป็นควาย กะบ่เชื่อคนง่ายอีกจักเทื่อ บ่อินกับฮัก จากคนที่บ่มีหัวใจ เก็บความฮักปลอมๆคืนไป ฮู้ไว้เฮาบ่ต้องการ เจ็บมาคักแล้ว ผ่านมาคักแล้ว ความทรมาน บ่อยากกลับคืนสู่วง การ สมาคมผิดหวังน้ำตาหว่าน เฮาผ่านมาแล้ว สมาคมผิดหวังน้ำตาหว่าน เฮาออกมา แล้ว